Popularitet er et relevant kriterium for populærkategoriene | Marte Thorsby

Det er ikke lagt opp til at nummer én på listene skal vinne Spellemannprisen, men at popularitet skal tas med i juryens vurdering i noen sjangre, skriver styreleder Marte Thorsby.

Spellemannprisen skal også gjenspeile hva som har festet seg hos publikum.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Spellemann skaper heldigvis fremdeles debatt, og det er bra. Spellemannprisen er viktig for mange, og det skal vi hegne om og ta vare på. Men vi må også hele tiden være i takt med utviklingen, og har ikke noe ønske om å lene oss tilbake og hvile på våre laurbær. Skal vi fortsette å være relevante i fremtiden, må også Spellemann være en del av utviklingen. Ett av flere tilbakevendende tema har vært diskusjonen rundt kvalitet kontra popularitet, som Spellemann nå har gjort grep for å imøtekomme.

Erik Hillestad har skrevet et tendensiøst innlegg om IFPIs overkjøringer som påståelig skal medføre at de multinasjonale plateselskapene skal kapre spellemannpriser som de mindre selskapene fortjener. Dette er naturligvis ikke riktig. Styret i Spellemann består av tre representanter fra IFPI (IFPI Norge fremmer interessene til norske og internasjonale plateselskaper) og tre representanter fra FONO (som er tilsvarende interesseorganisasjon for uavhengige norske plateselskaper), og vi har stått sammen om alle endringer vi har innført.

Spellemannprisen er viktig for mange nordmenn.

Kritikerne alene kan ikke avgjøre

Vi har naturligvis ikke noe ønske om at markedsføringsbudsjettene skal avgjøre hvem som vinner en Spellemann. Hadde vi lagt til grunn slike snevre hensyn, hadde vi mistet vår relevans. Det er heller ikke lagt opp til at nummer én på listene skal vinne, men at popularitet skal tas med i juryens vurdering.

Spellemann ønsker å være en pris både for bransjen og for publikum. Kvalitet er, og vil alltid være, viktig for å vinne Spellemann, men vi ønsker også å gjenspeile hva som har festet seg hos publikum. For hvem avgjør hva som er kvalitet? Er det kritikerne alene? Eller må vi kunne si at publikum også avgjør verdige vinnere, gjennom sine bevisste valg over hvilke utgivelser de hører på?

Etter grundig gjennomgang av norske salgslister, i all hovedsak albumlister som inneholder alle formater, og radiolister, så er det helt tydelig at Popsolist, Popgruppe, Urban og Viser skiller seg ut som de klart mest «populære» sjangrene blant publikum, og blant dem som formaterer for radio. Et samlet styre i Spellemann mener da at det er riktig å legge vekt på popularitet, i tillegg til kvalitetskriteriene.

Utgivelser innen populær sjangrene har jo også i de fleste tilfeller kommersiell suksess som et naturlig mål. Vi har gjennom mange år fått kritikk for at Spellemann altfor langt på vei er kritikernes pris, og at vi ikke legger vekt på hva publikum faktisk ønsker å høre – og kjenner seg igjen i. Derfor mener vi tiden er moden for å gjøre denne endringen.

Visemiljøet har reagert

Når det er sagt, har visemiljøet reagert sterkt på dette, med daglig leder i Norsk Viseforum i spissen. Norsk Viseforum er enig i at Viser er en populærkategori, men ønsker ikke å bli vurdert etter populærkriterier. Det er etter Spellemanns mening uforenelig.

Styret i Spellemann har derfor, etter ønske fra Norsk Viseforum, valgt å flytte kategorien Viser fra fagjuryen som vurderer populærkategoriene Popsolist, Popgruppe og Urban til fagjuryen som vurderer Blues, Country, Danseband, Folkemusikk/Tradisjonsmusikk. Kriteriene for vurdering av Viser er følgelig uendret fra tidligere år. Norsk Viseforum er informert, og vi er forundret over at Hillestad ikke er kjent med dette.

Vi ønsker ikke å skape splid. Men vi har også som mål at Spellemann skal reflektere nåtiden. Det inkluderer etter Spellemanns syn å omfavne publikum som er de vi i musikkbransjen til enhver tid er til for. Og det står vi for, både FONO og IFPI.


Les mer om Spellemannprisen:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter