Debatt

Kan tunnelstengingen bli positiv for byutviklingen?

  • Ingvil Aarholt Hegna
Vi må finne de gode løsningene i Oslo, og det bør skje nå, skriver Ingvil Aarholt Hegna.

Hva om investeringer tenkt til ny E18 heller går til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende nå?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ti av Oslos tunneler rehabiliteres de neste fem årene. Halv kapasitet på et allerede tungt belastet veinett er utfordring for alle som bruker veien daglig. Mange frykter køkaos, men etter andre dag med stenging av Smestad-tunnelen, meldes det om 30 prosent mindre trafikk.

afp000886216.jpg

Statens vegvesen har varslet om situasjonen i god tid, men har ingen alternativer bortsett fra det ene mulige: Gå, ta sykkel eller kjør kollektivt! Hva gjør folk? Har de fulgt oppfordringen? Har de hjemmekontor? Det eneste som synes tydelig, er at folk velger andre løsninger når de må.

Alternativer til E18

Samtidig ønsker stortingsflertallet seg en ny E18. Det henger ikke på greip, verken miljø— eller transportmessig.

Ny E18 skal få ned belastningen på veinettet inn til Oslo, men er det realistisk? På NRK Debatten sier forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) at en utvidelse av veinettet vil resultere i økt biltrafikk med de samme køene, bare flere deltakere. Trafikken vil stabilisere seg ut i fra kapasitet, enten den reduseres eller økes, bekrefter hun i Aftenposten.

Samtidig er det bred politisk enighet om at bilbruken må ned, særlig i byene. Norges nasjonale mål er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov og fremmer regional utvikling.

Tunnelrehabiliteringen er ikke et onde, men en god anledning til å teste alternativer til ny E18 mens sikkerheten forbedres. Motivasjonen for å bruke gode alternativ til bil er der hos befolkningen nå, når de må, og fem år er nok av tid til å organisere bedre miljøvennlig transport ut og inn av Oslo.

Folket er med

Vi erfarer at folk er villige til å endre sine vaner om det oppleves som attraktivt. I Trondheim er flere fornøyde med bussen etter at tilbudet ble kraftig forbedret. Bybanen i Bergen er populær. Sykkelslangen i København frakter stadig flere syklister raskt gjennom byen.

Vi må finne de gode løsningene i Oslo, og det bør skje nå.

Oslo kommune ønsker å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivtrafikk, og er godt i gang. Oslos sykkelstrategi skal gi byen renere luft, bedre plass, hyggeligere atmosfære og sunnere befolkning. Også Statens vegvesen har et ansvar for å legge forholdene til rette for et godt kollektivtilbud, sykkel og gående.

Hyggelig atmosfære og sunnere befolkning

Flere bør se så stor verdi av å la bilen stå at de fortsetter med det etter at tunnelene åpnet. Men da trenger vi politisk vilje til å satse på alternativene. Hva om investeringer tenkt til ny E18 heller går til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende nå? Og skal vi virkelig oppgradere våre veier, må vi først ta diskusjonen om framtidens smarte transportsystemer, ikke bygge på gammel visdom.

Kanskje kan vi få en renere og tryggere by med mer plass, hyggelig atmosfære og sunnere befolkning – bare i løpet av fem år. Nøden lærer folket å sykle!

Les også

  1. Trafikkaoset uteblir

  2. Én av tre biler borte fra Ring 3

Les mer om

  1. Debatt