Debatt

Foreleseren som formidler | Anne Husebekk og Arnfinn Sundsjord

  • Rektor Anne Husebekk og dekan Arnfinn Sundsfjord, UiT Norges arktiske universitet

Lite engasjerende undervisning med enveis kommunikasjon er ekstremvarianten av en foreleser. Det er langt fra idealet til studenter og ledere ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Karlsen Anette / Moe Ingeborg

God undervisning er særlig viktig i profesjonsutdanninger hvor kunnskap, ferdigheter og holdninger forenes i god behandling og omsorg for pasienten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi takker legestudent Mikal Jacob Hole for et engasjerende og viktig debattinnlegg. Det handler om kvalitet i undervisning. Foreleseren er i fokus denne gang. Det engasjerer også oss som ledere ved UiT Norges arktiske universitet!

Hole opplever og beskriver på mange måter ekstremutgaven av en foreleser. Den typen kjenner vi. Heldigvis er den ikke representativ for legeutdanningen ved UiT. Vår følgeforskning siden 2012 med årlige intervjuer av 40 studenter ved to kull ved legeutdanningen viser et annet og mer nyansert bilde. Studentene beskriver mange gode forelesere som åpner for ny kunnskap og stimulerer til videre læring.

Mange læringsarenaer

Den gode forelesningen er et viktig element i læring i høyere utdanning. Men den må sees i sammenheng med bruk av andre mer studentaktiviserende undervisningsformer og læringsarenaer. Dette er særlig viktig i profesjonsutdanninger hvor kunnskap, ferdigheter og holdninger forenes i god behandling og omsorg for pasienten.

Hole påpeker den «dalende status» for undervisning i akademia. Kvalitet i utdanning er et særlig prioritert område i utviklingen av UiT. I denne sammenheng er det betimelig å nevne det viktige arbeidet som UiT har gjort i samarbeid med NTNU for å øke undervisningens status i vår sektor gjennom et nytt meritteringssystem for undervisning, «Innsats for kvalitet», vedtatt i universitetsstyret i juni 2016.

Vi merker oss Holes ti bud for bedre forelesninger. Det er klar og tydelig tale.

Revisjon av ny legeutdanning

Studentene er en viktig stemme i vårt kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeid med utdanning. Det omfattende og studentinvolverende revisjonsarbeidet for den nye legeutdanningen ved UiT er et tydelig eksempel på dette. Vi merker oss Holes ti bud for bedre forelesninger. Det er klar og tydelig tale. Hole vil bli invitert til å forelese om den gode foreleser for ansatte og studenter.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Vi foreslår et nytt universitet - fritt for politikere og byråkrater | Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen

  2. Anna Sethne - «skolemoderen» som erstattet pugging med lærelyst

Les mer om

  1. Undervisning
  2. Høyere utdanning
  3. Akademia