Været kan ikke få bestemme om Norge har nok kraft

Kort sagt, torsdag 9. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi bygger kraftsystemet for året som kan komme. Høyskolelektor Øystein Sjølies påstand om at kraftutveksling svekket Norges forsyningssikkerhet i 2022, er ikke riktig.

Uten utveksling ville kraftsituasjonen nesten utelukkende bestemmes av været. Kraftutveksling sprer risiko, og gjør oss mindre avhengig av tilsig til magasinene.

Når vi utveksler, må vi samtidig håndtere andre typer risiko. Regjeringens styringsmekanisme er viktig i møte med gassmangelen i landene rundt oss. Men forsyningssikkerheten hadde ikke vært bedre om vi la alle eggene i én kurv.

Siden Russland startet struping av gass, har energimangel gitt urimelig høye priser. Gjennom vår tilknytning til våre naboer rammes også vi.

Samtidig – det har ikke gått i svart. Europa har satt i verk omfattende tiltak for omstilling og redusert forbruk. Når det i fjor høst var relativt lite vann i magasinene, kunne vi til tross for krisen importere kraft.

Været kan ikke få bestemme om husholdninger og industri har nok kraft. Kraftsystemet må rigges for året som kan komme, og vi må kunne utveksle med våre naboer før vi faktisk trenger det. Når ulykken inntreffer, er det for sent.