Velferd koster

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Civita-rådgiver Mats A. Kirkebirkeland misforstår min kritikk. Mitt poeng er ikke at det er feil å være høyremann (jo, litt), men at en del av tallene hans er brukt feil, og at vi er uenige i at satsinger som rosa busser for eldre, gratis aktivitetsskole og klimaarbeid er «ineffektivt». Det svarer han ikke på.

Kostnadskontroll i store investeringsprosjekter er krevende for alle – både stat og kommuner, uavhengig av hvem som styrer. Derfor jobber vi med å forbedre investeringsregimet i Oslo.

Men enkelteksempler gir ikke «en god indikasjon på hvordan den generelle situasjonen er og har vært», slik Kirkebirkeland skriver. Var det så enkelt, kunne vi konkludert med at det borgerlige byrådet var preget generelt av sløsing og dårlig styring da kostnaden for skianlegget i Holmenkollen økte med 4400 prosent til 1,8 milliarder kroner i 2009.

For å generalisere bruker vi statistikk, men den må brukes rett! Civita bruker Agenda Kaupangs kommuneindeks – og hevder at hadde Oslo vært styrt som Nannestad, kunne millioner blitt spart. De glemmer å si at Oslo scorer svært høyt på kvalitet, mye høyere enn Nannestad, og er på 10. plass av 356 norske kommuner.

Civita og Høyre vil få folk til å tro at vi kan gjøre det samme som nå, uten å bruke penger. Slik er ikke virkeligheten, hverken i privatøkonomien eller i kommuneøkonomien. Man kan ikke kutte seg til flere lærere eller rosa busser.

Velferd koster.

Einar Wilhelmsen,

finansbyråd (MDG)