Fritt skolevalg er bedre enn Aps karakterbaserte bingo

Byrådsleder Raymond Johansens nye opptaksmodell er i realiteten en umulighetsmodell, skriver Mathilde Tybring-Gjedde og Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 13. mars påstår Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at debatten om ny opptaksmodell til videregående skole i Oslo står mellom visjonære, selvoppofrende politikere som vil endre opptaksmodellen og aktivt forme samfunnet, og passive politikere som på den andre siden vil «vente og se».

En litt mindre selvhøytidelig fremstilling er at det er politisk uenighet om hvorvidt den nye opptaksmodellen som Arbeiderpartiet og SV har foreslått, vil gjøre Oslo-skolen bedre eller mer rettferdig.

Johansens nye opptaksmodell er i realiteten en umulighetsmodell. Det blir umulig for halvparten av Oslos elever som søker studiespesialiserende, å vite hvilke videregående skoler de har sjanse til å komme inn på.

Elevene med aller høyest karaktersnitt vil fortsatt kunne velge akkurat den videregående skolen de ønsker. Men har du gode og gjennomsnittlige karakterer er det bingo om du havner først eller sist i søkerkøen.

Samtidig vil ikke den nye opptaksmodellen endre elevsammensettingen på skoler med svake karakterer, ei heller endre situasjonen på de yrkesfaglige linjene – til tross for at det er der frafallet i Oslo-skolen er størst.

Vi er likhet med Johansen bekymret for at sosiale forskjeller øker i Oslo-skolen etter nesten åtte år med et Ap-ledet byråd. Resultatene fra nasjonale prøver viser at særlig elever med foreldre med lav utdanning i økende grad henger etter i lesing og regning. Men utjevning av sosiale forskjeller må skje hver eneste dag i klasserommet gjennom ti års obligatorisk grunnskole, ikke ved å begrense ungdommers valgfrihet og muligheter når de skal velge sin fremtid.

Høyre vil beholde fritt skolevalg. Samtidig vil vi målrette ekstra støtte og oppfølging til skoler med større utfordringer og utvikle flere tilpassede studietilbud og -linjer som spres rundt på flere skoler i Oslo.

Politisk handlekraft handler for oss om å løse folks utfordringer, få flere til å fullføre videregående skole og skape en skole der flere opplever mestring og motivasjon. Det er dessverre en handlekraft Oslo-byrådet har manglet.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, Oslo Høyre

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat, Oslo Høyre