Fretex fikser mye, men ikke alt

Kort sagt, lørdag 18. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi setter stor pris på at Fretex-direktør Kristin Hareide svarer (15. mars) vår kronikk (10. mars) om klesdonasjoner og avfallskolonialisme. Vi vil rose dem og de andre veldedige organisasjonene for viktig innsats for å sikre gjenbruk. Men vi har ikke skrevet om å kjøpe brukt og hvordan dette kan bidra for miljøet.

Det å kjøpe mindre nytt og mer brukt er en av flere muligheter for å få til den omleggingen som må komme. Vi foreslår også at midler fra avgiften skal brukes på å styrke de løsningene Fretex bidrar med, nettopp fordi når nye, billige klær flommer inn på markedet, er det nærmest umulig at gjenbruk, reparasjon og utleie kan bli lønnsomt.

Uansett hvor flink Fretex er: Fattige land i det globale sør drukner i en global handelsvare det er for mye av, og dermed både brukte og nye klær ingen vil ha. Det naive her er mangel på politikk der vi løser egne avfallsproblemer gjennom effektiv forebygging slik avfallshierarkiet krever, og at vi er forsvarlige og slutter å importere mer til landet enn det er mulig å bruke opp.

Ingun Grimstad Klepp, professor, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Oslo Met

Jens Måge, fagrådgiver, Avfall Norge

Tone Skårdal Tobiasson, journalist og forfatter