Okkupasjonspolitikk har umuliggjort en fredsløsning

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Man kan lese mye rart, også i Aftenposten: Ifølge Vidar Olsen 2. desember bygger palestinere ulovlig når de bygger i C-områder i Palestina, som han hevder partene i Oslo-avtalen var enige om at skulle ligge under israelsk kontroll og jurisdiksjon.

Dette er feil. Etter Oslo II-avtalen ble Vestbredden delt i A-, B- og C -områder. Område C skulle gradvis bli overført fra israelsk administrasjon til palestinsk domstolsmyndighet. Innen fem år skulle avtalen være endelig gjennomført.

Isteden er det fortsatt Israel som bestemmer, og som bruker dette til å hindre palestinerne i å utvikle Vestbredden. C-områdene utgjør over 60 prosent av Vestbredden og omslutter A- og B-områdene.

Siden A- og B-områdene ligger som øyer i C-området, er palestinerne helt avhengige av israelsk godkjenning til utbygging og utvikling av dette området, både privat og offentlig.

Istedenfor å vurdere palestinske planer slik de er forpliktet til, konfiskerer Israel stadig mer land som de bruker til egne bosetninger og infrastruktur. Dette er stikk i strid med Oslo-avtalen og folkeretten.

Israel befester sin ulovlige okkupasjon og utestenger i dag palestinerne fra over en tredjedel av Vestbredden. Israels okkupasjonspolitikk har i realiteten umuliggjort en fredsløsning.

Unni Kjus Aahlin, Nittedal