Medisinfrie alternativer virker på psykoser | Peter C. Gøtzsche

Antipsykotiske midler slår mange ihjel og hindrer pasienter fra å komme tilbake til et normalt liv, mener debattanten.

Antipsykotiske legemidler er svært skadelige. Etter mitt syn bør de stort sett ikke brukes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er skremmende at man kan være professor og leder for undervisningen i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og være så uvitende som Jan Ivar Røssberg fremstår som i Aftenposten 14. juni.

Han hevder at medisinfri behandling av psykose mangler enhver støtte i vitenskapen.

Røssberg kjenner tydeligvis ikke til Open Dialogue, eller at randomiserte studier har vist effekt av psykoterapi ved schizofreni (se Lancet 2014; 383: 1395-403).

Heller ikke at gode studier, også randomiserte, har vist at det går best med pasientene på lang sikt desto mindre antipsykotika legene tvinger dem til å innta.

Jeg oppfordrer Røssberg å lese avsnittet «Psykoterapi for schizofreni» og kapitlet om schizofreni i min bok Dødelig psykiatri og organisert fornektelse fra 2015.

Antipsykotiske legemidler er svært skadelige. De slår mange ihjel og hindrer pasienter fra å komme tilbake til et normalt liv.

Etter mitt syn bør de stort sett ikke brukes. Hvis man må bruke medisiner i en nødssituasjon, foretrekker pasienter benzodiazepiner, som er mye mindre skadelig.

Advarsel til brukere: Ikke slutt plutselig med antipsykotika. Medisinen bør fases ut veldig langsomt og under tilsyn.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen tips: