Debatt

Latterliggjøringen av Holocaust

  • >
  • <forf
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Thomas Hylland Eriksen kaller meg historiker, noe jeg ikke er. Viktigere er det at han toner ned det antisemittiske ved en akademisk boikott av Israel og hvitmaler Otto Jespersens grove krenkelser av overlevende etter Holocaust. Dette inngår i hans budskap om at verdenssamfunnet burde sette «Israel og Palestina» (sannsynligvis mener han de palestinske selvstyremyndighetene) under administrasjon. Mot Israel bruker han også en bibelsk tekst som antisemitter ofte har benyttet seg av.

Det ville være bedre om han hadde satt Norge i søkelyset. Mediedebatten om antisemittisme i det siste vitner om dens relevans i et land der det nesten ikke lenger finnes jøder å hate.

I fjor uttalte Robert Mood, generalinspektør for Hæren, at den norske hær i høyden ville være i stand til å forsvare én bydel i Oslo, langt mindre det ganske land. Flere fremstående nordmenn føler at de kan dømme Israel og erklære hvordan landets problemer burde håndteres. La meg derimot gi dem et råd: De avmektige burde takle sine egne problemer først, før de fantaserer om å løse andres.

Manfred Gerstenfeld

israelsk forsker og forfatter

Les mer om

  1. Debatt