Stemningen blant oss som jobber med kommunesammenslåing er til tider euforisk | Rebekka Borsch

Jo mer jeg jobber med dette prosjektet, jo mer oppglødd blir jeg over hvor mye bra vi kan få til. Hører dere, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Senterpartiet og Arbeiderpartiet blåser til kamp mot kommunereformen og vil gjøre om på deler av den. Påstander om hvor dårlig kommunereformen er og hvor ille det blir for de berørte kommunene, sitter løst. Som om sammenslåing var ensbetydende med ragnarok.

Det er på tide med en realitetssjekk.

Det går nemlig bra

For hvordan går det egentlig med de stakkars som skal slå seg sammen? Vel, jeg er en av lokalpolitikerne som bruker mye tid på kommunereformen. Kommunen min har gått sammen med to andre om å bli én felles kommune.

Rebekka Borsch

Vi har jobbet med dette i over et år. Derfor har jeg en oppfordring til stortingspolitikere som svever rundt og snakker ned kommunereformen: Ta en titt på hvordan det går med reformen her nede på bakkenivået der lokale folkevalgte som meg jobber for å sette den ut i livet. Det går nemlig bra. Mye bedre, så langt, enn jeg hadde trodd på forhånd.

Mulighetene trer frem

Først nå, etter at vi har startet prosessen rundt sammenslåingen, trer mulighetene som ligger i en slik prosess frem for fullt.

Som medlem av fellesnemnda for sammenslåingen av kommunene Hurum, Røyken og Asker har jeg medansvar for å sy sammen en felles kommune for totalt 90.000 mennesker. Dette er en spennende, men også krevende oppgave for enhver lokalpolitiker, flere av oss med fulltidsjobb og lokale verv ved siden av.

Men jo mer jeg jobber med dette prosjektet som skal være gjennomført innen starten av 2020, jo mer oppglødd blir jeg over hvor mye bra vi kan få til gjennom prosessen.

Hovedmålet med å lage én ny kommune ut av tre, er å tilby innbyggerne våre bedre tjenester og sikre en god utvikling i alle deler av kommunen. Selv om de tre kommunene er relativt store fra før – hvis man legger til grunn snittstørrelsen for norske kommuner – er det en del ting vi kan bli bedre på. Og sammenslåingsprosessen gir oss mulighet til å angripe utfordringene på en helt ny måte.

Noen eksempler:

DIGITALISERING:

Bare Asker kommune har pr. i dag 106 forskjellige elektroniske systemer. Mange av dem ble laget i en tid der det ikke var en selvfølge at slike systemer skal kunne snakke sammen.

Med Nye Asker kommune, som vi har valgt å kalle kommunen inntil den blir hetende Asker i 2020, får politikere i samspill med administrasjonen en enestående mulighet til å bygge et topp moderne digitalt system fra bunn av – som er i stand til å kommunisere med statlige etater og ikke minst med innbyggerne. Dette vil gi innbyggerne våre mye bedre muligheter til å kommunisere med kommunen på en enkel, trygg og sømløs måte. Kommunen blir mer tilgjengelig og mer effektiv, med døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.

HELSE:

Helsetilbudet blir i økende grad avhengig av mer fagkompetanse i kommunene og av tilgjengelig helseteknologi.

Begge deler kan vi forbedre gjennom sammenslåingen – vi får et større fagmiljø og samtidig muligheten til å utvide bruken av helseteknologi, for eksempel i pleie og omsorg. Dette er tett knyttet til arbeidet med digitaliseringen.

STYRKET LOKALDEMOKRATI:

Reformen gir færre folkevalgte sammenlignet med i dag, noe motstanderne bruker for å stemple reformen som udemokratisk. Jeg er helt uenig.

Med reformen vil vi nemlig få flere folkevalgte som kan frikjøpes delvis eller helt for å jobbe med de mange sakene i kommunestyret, formannskap osv. I dag er det slik at de fleste er «fritidspolitikere», som kanskje høres sjarmerende ut, men som ikke lenger er forenlig med antall saker og kompleksiteten i sakene dagens lokalpolitikere må håndtere.

Dessuten skal den nye kommunen ha noe de færreste norske kommunen praktiserer i dag: nærdemokratiske ordninger der innbyggere kan engasjere seg i politiske saker uten å være folkevalgt. Dette vil bidra til å styrke lokaldemokratiet.

ØKONOMI OG GRØNN UTVIKLING:

Gjennom sammenslåingen med Asker vil økonomien til de to minste kommunene, Hurum og Røyken, bli mer robust. Til gjengjeld har disse to areal, kystlinje og rekreasjonsområder som kan komme hele den nye kommunen til gode. Asker har i dag mangel på blant annet areal.

Men utviklingen skal skje på en bærekraftig og skånsom måte. Fellesnemnda vil legge til grunn FNs bærekraftsmål som styrende for den nye kommunen. Vi skal bygge en av Norges grønneste kommuner, det er det enstemmighet om.

TRANSPORT OG AREAL:

Nye Asker vil kunne spille en større rolle overfor regionale og nasjonale myndigheter, særlig når det gjelder samordning av arealutnyttelse og transportutvikling.

Utviklingen i og rundt Oslo påvirker i dag alle tre kommunene tungt, nå vil vi kunne tale med én stemme og i større grad påvirke tilbake. Sammen vil vi også kunne oppnå langt bedre og mer helhetlige kollektiv- og samferdselsløsninger.

Vi bruker kommunereformen til å sy sammen en kommune som speiler dages samfunnsutfordringer. Hvorfor mener Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at alt dette er en dårlig utvikling?

Sentralisering er et ikke-tema

Kommunen vår blir en flersenterkommune der folk ikke får lenger vei til kommunale tjenester – fordi de skal tilbys i alle deler av kommunen.

For meg er sentraliseringsargumentet derfor uforståelig. Handler det kanskje mest om å bevare makten som ligger i mange ordførerkjeder?

Kommunereformen er for viktig til å ende opp som hakkekylling for lettvinte valgkamputspill. Ap-kollegene jeg samarbeider med i sammenslåingsprosessen, bidrar på en veldig konstruktiv måte. Det gjør forresten også partikollegaen fra Senterpartiet.

God – til tider euforisk – stemning

I fellesnemnda har vi som utgangspunkt at den nye kommunen skal bli så bra som mulig – partiprogrammer og politiske kjepphester er underordnet. Stemningen er god, og til tider euforisk når vi lander på gode løsninger. Uenigheter må vi snakke oss gjennom for å komme til enighet. En arbeidsmåte som er krevende og uvant for politikere flest, men utrolig givende også.

Så kjære Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, dere er herved invitert til å komme på besøk til meg og mine politikerkolleger, som jobber med å slå sammen Hurum, Røyken og Asker. Kanskje dere kan få innblikk i fordelene med reformen og slutter med å sparke ben under den?

På Twitter: @VenstreRebekka