Arbeiderpartiets partiprogram må bli mer antirasistisk

  • Kamzy Gunaratnam
    Kamzy Gunaratnam
Vi står midt i en #metoo av rasisme, skriver Kamzy Gunaratnam (bildet).

Det holder ikke med verdibaserte formuleringer. Vi trenger håndfaste tiltak.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Arbeiderpartiet har lansert sitt første utkast til partiprogram for å vinne valget i 2021. Det er et sterkt førsteutkast som tegner en tydelig ny retning for Norge. Samtidig ser jeg ikke hvordan programmet gjenspeiler tiden vi lever i når det kommer til antirasisme.

Vi står midt i en #metoo av rasisme. Enkelthistorier som før ble tiet i hjel, kommer endelig ut i offentligheten. Fra homokampen og kvinnekampen vet vi at for hver historie finnes det tusener av andre som aldri blir fortalt. Min jobb som politiker er å forsøke å lage politikk på vegne av historiene.

1. Like muligheter fra fødsel av

Barn velger ikke sine foreldre. De skal ikke straffes eller få færre valgmuligheter på grunn av foreldrenes bosted, inntekt – eller bakgrunn.

Samfunnet er tjent med ulike barn som møtes og lærer i et fellesskap, akkurat som fellesskolen.

Kutt kontantstøtten, og bruk de milliardene på full barnehagedekning – der vi investerer i kvalitet. Vi må sikre løpende opptak, slik at foreldrene slipper å vente.

Også SFO har stor sosial og pedagogisk verdi, særlig for minoritetsbarn. Tilbudet bør trappes opp og på sikt bli gratis.

2. Tillit til politiet

Tillit til politi og justisvesen må bygges opp over tid, med bred rekruttering og mangfoldskompetanse.

Etnisk profilering må bekjempes med blant annet en kvitteringsordning som bør prøves ut for å gi oss mer kunnskap.

3. Demokrati av og med folket

De blant oss med mest makt i dag er ikke representative med tanke på den øvrige befolkningen. Det er et demokratisk problem.

Vi trenger flere med minoritetsbakgrunn i maktposisjoner. Tersklene må fjernes, flerkulturell kompetanse må sikres, og enhver institusjon med makt bør ha en egen plan for hvordan den mangfoldige rekrutteringen skal skje.

4. Muligheten til bedre helse

Flerkulturell kompetanse i helsevesenet og språkkompetanse i eldreomsorgen er to viktige tiltak.

Åpenhet om barn, om oppvekst og tabusykdommer som knytter seg til seksuell og reproduktiv helse, er spesielt viktig. Hjemmebesøk av helsesøster hos nye familier eller særlige helsestasjoner og familiehus med minoritetskompetanse slik vi har i Oslo, bør bli en nasjonal modell.

5. Rusreform og diskriminerende lover

En sak i NRK viste at «Ungdommer blir oftere tatt for cannabisbruk på østkanten enn på vestkanten». Dette til tross for at det brukes mer cannabis i vestlige bydeler. Når praktiseringen av lovverket får slike konsekvenser, må vi ta en edruelig gjennomgang av systemet. Arbeiderpartiet bør støtte det pragmatiske forslaget til rusreformutvalget.

6. Utelivet og diskriminering

Et rasismefritt uteliv krever strengere regler for håndheving, for eksempel å frata utesteder skjenkebevillingen på bakgrunn av diskriminering.

7. Arbeidslivet

Den flinkeste bør få jobben. Dessverre viser forskning at våre fordommer ofte er i veien. Vi trenger et nasjonalt initiativ med partene i arbeidslivet som sikrer mangfoldskompetanse for alle som skal ansette noen.

Anonyme jobbsøknader, moderat kvotering og mentorordninger er tiltak man må prøve ut skikkelig for å høste erfaringer.

Å være organisert og ha tillitsvalgte – og ikke minst et fellesskap på arbeidsplassen som tar kampen med deg og for deg – gjelder også når rasismen skjer.

8. Kultur for alle

Min kloke venninne Iselin Shumba stilte et godt spørsmål: «Hvis det ikke finnes plass til oss i fiksjonen, hvordan skal vi få plass i virkeligheten?» Vi trenger flere og sterkere ordninger som fremmer mangfold i kulturen.

Arbeiderpartiets partiprogram må bli mer antirasistisk. Her fikk dere noen av mine forslag som jeg nå jobber med. For det holder ikke med verdibaserte formuleringer. Vi trenger håndfaste tiltak som faktisk gjør en forskjell i menneskers hverdag.