Debatt

Vi lar oss ikke lure av Polens skrittvise nedbygging av demokratiet

  • Jette F. Christensen
    Jette F. Christensen
    Utenriks- og forsvarskomiteen (Ap), Europarådets representant til Venezia-kommisjonen

Polske uavhengige medier gikk 10. februar i svart som protest mot forslaget til ny medielov. Disse avisene hadde slagordet «Medier uten valg» på førstesiden. Foto: Kacper Pempel / Reuters / NTB

Var målet med ambassadørens innlegg å overbevise om at det ikke foregår en nedbygging av liberalt demokrati og rettsstat i Polen?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Saken om innføring av ny medieskatt i Polen viser det grunnleggende problemet med demokratisk tilbakegang: Det er effektivt fordi det ikke skjer ved ett enkelt vedtak, men summen av tiltak ender til slutt med stup på demokratiske indekser.

Prosessen har vært overraskende lik i flere land: Makt blir konsolidert gjennom å bygge ned institusjoner som uavhengige domstoler, medier og kontrollinstitusjoner. Valgloven blir endret. Maktfordeling svekkes. Internasjonale verdier som menneskerettigheter og likeverd blir relativisert. De kjente systemene for opposisjon og rettsstat endres og vanskeliggjør motstand.

Skatt på medienes annonser

Det skjer skrittvis, pakket inn i retorikk som tilsynelatende forsvarer demokratiske institusjoner og kan være vanskelige å legge merke til før de gir utslag i fall på demokratiske indekser.

En skatt på annonser høres i seg selv ikke så alarmerende ut. Men om den medfører så store utgifter for den uavhengige pressen at man risikerer å miste den, er det en helt annen sak. Forslaget ville gitt statskontrollert presse dobbelt så mye i støtte som de uavhengige ville fått i ekstraskatt. Pressefriheten svekkes under dekke av at staten trenger skatteinntekter.

Les også

Polen er på randen av ikke å ha uavhengige medier

Ambassadørens forsvarsinnlegg

På bakgrunn av dette var det svært interessant å lese forsvarsinnlegget for den foreslåtte medieskatten fra Polens ambassadør til Norge, Iwona Woicka-Zulawsaka.

Hun gjengir en utgiver som er enig i forslaget, som bevis på at det er velkomment i noen deler av pressen. De fleste private TV- og radiokanaler gikk i svart da forslaget ble lansert. I et åpent brev til myndighetene skrev de at det var nødvendig – fordi uten fri presse finnes ikke frie valg, og uten frie valg finnes ikke rettferdighet.

Etter massivt internt og eksternt press er forslaget nå under omskrivning.

Bryter med internasjonale verdier

Polens regjeringsparti Pis begynte å innskrenke pressefriheten etter valget i 2015. Da fikk sjefene i de statlige radio- og TV-selskapene sparken. Finansministeren var den som skulle peke ut nye.

Ambassadøren hevder at skatt på annonser ikke bryter EUs regelverk. Men konsekvensen av denne skatten er mindre pressefrihet. Den bryter derfor med grunnleggende europeiske verdier.

Det er ikke ukjent for Pis å bryte med internasjonale verdier. Kroneksempelet er deres juridiske reform. Den setter politikk over lov, flertallsrettigheter over mindretallsvern og svekker domstolens uavhengighet. Plassbegrensninger tillater ikke å gjengi alle reaksjoner mot reformen fra EU, Europarådet og Venezia-kommisjonen de siste årene.

Diskusjonen må fortsette

Var målet med ambassadørens innlegg å overbevise Aftenpostens lesere om at det ikke foregår en nedbygging av liberalt demokrati og rettsstat i Polen?

Den norske debatten om situasjonen i Polen handler ikke om hvorvidt demokratiet har dårlige kår der. Den handler om hva som er mest effektivt for å redde det som er igjen av rettsstat, fri presse og respekt for menneskerettigheter. Ambassadørens innlegg var en motivasjon til å fortsette den diskusjonen.

Les også

«Død ved tusen kutt». Presset mot frie medier øker i Europa.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Polen
  2. Demokrati
  3. Jette F. Christensen