Yrkesforbud på Stortinget

  • First House As
  • Per Høiby Administrerende Direktør
Stortingspresident Dag Terje Andersen antyder at Erlend Fuglum (bildet), som er ansatt som rådgiver i rådgivningsbyrået First House, er korrupt, skriver Per Høiby.

Hva er det største samfunnsproblemet? At en fjerde vara til Stortinget begynner i rådgivingsbransjen? Eller at Norge har en stortingspresident som vil innføre yrkesforbud?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Per Høiby

Omstridt

Denne uken begynte Erlend Fuglum som rådgiver hos oss i First House. Det er sjeldent at en ansettelse av en medarbeider i noen norsk bedrift skaper så mye oppmerksomhet i offentligheten. Grunnen er at Fuglum, i tillegg til å skulle ha en jobb å leve av, også er fjerde vararepresentant til Stortinget for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Det har fått noen politikere til å kreve at Fuglum må finne seg et annet levebrød. Han må gjerne begynne som advokat og rådgi hemmelige klienter. Han må gjerne bli kommunikasjonsansvarlig i en interesseorganisasjon som lever av stortingsbevilgede penger. Han må gjerne starte i hvilket som helst selskap, og ha så mange hemmelige kunder han bare vil, så sant selskapet ikke har sitt virke innen kommunikasjon og PR.

Tok initiativ

For møtende på Stortinget er prinsippet enkelt: Når man går inn dørene på Løvebakken går kontrakten med velgerne foran alt. Alle bindinger fra ens sivile liv legges igjen ved inngangsdøren. På Stortinget er man ikke inhabil, uansett hvilken bakgrunn man har, uansett hvilken sak man behandler. Slik har sedvanen vært siden 1814.

Likevel er det viktig å understreke: Det er ikke uten utfordringer å skulle være rådgiver i et kommunikasjonsselskap og samtidig kunne komme til å møte på Stortinget en sjelden gang. Det kan gi rollekonflikter, slik alle 169 faste representanter og noen hundre andre vararepresentanter kan komme ut for. Derfor var det også at Erlend Fuglum selv tok initiativet og bad Stortingets presidentskap om en avklaring av eventuelle regler og retningslinjer. Det har han ikke fått.

Privat synsing

I stedet for en prinsipiell avklaring fra presidentskapet, kom et privat råd fra stortingspresident Dag Terje Andersen, skrevet på stortingspresidentens høyst offisielle brevpapir. Rådet var at Fuglum burde la være å ta jobben.

Grunnen Andersen oppgir, er at ikke alle selskapets kunder vil være offentlig kjent. Ja, det er riktig. Hvorvidt et kundeforhold skal være offentlig, er noe den enkelte kunde bestemmer. Rådgivingsbransjen er ikke alene om dette. Det samme gjelder for eksempel for alle norske advokater. Det skjer når revisorer gjør rådgivningsoppdrag, og det gjelder for hodejegerselskaper. Det gjelder for konsulentselskaper. I det hele tatt gjelder det for en rekke virksomheter der kunder noen ganger har et berettiget og legitimt behov for anonymitet.

Men presidenten sier også noe annet gjennom sitt fokus på såkalte hemmelige kunder. Han sier at Fuglum ikke er til å stole på, fordi han kan komme til å velge mulige kunder fremfor sine velgere. På godt norsk: At Fuglum kan være korrupt. Dermed tilslører Andersen at slike interessekonflikter kan oppstå for absolutt alle stortingsrepresentanter, uansett hvilken yrkesmessig bakgrunn de har. Dette handler nemlig ikke om yrke. Det handler om etikk og moral. For å si det enkelt: hvorfor mener Andersen at en kommunikasjonsrådgiver er mer tilbøyelig til å la seg korrumpere, enn en lærer, lege, strategirådgiver eller advokat? Korrupsjon er kriminelt og håndteres gjennom etterforskning og straff, ikke yrkesforbud.

Ingen hjelp

I tillegg til at Andersens råd stigmatiserer yrkesgrupper, gir det ingen hjelp. Det bare øker forvirringen og uklarheten på et felt der Stortinget og Stortinget alene kan skape et regelverk som man kan forholde seg til. Presidentskapet kunne for eksempel valgt å se på permisjonsreglementet, så hadde kanskje mye vært løst om rollekonflikt skulle oppstå.

Andersen velger trolig denne lettvinte løsningen av to grunner: han slipper å gå inn i avgrensninger som blir svært kompliserte, grensende til det umulige. Og han skjuler denne manglende evnen/viljen bak det han vet blir en ny runde i mediene om kommunikasjons— og rådgivningsbransjen.

Vanskelige spørsmål

Andersens råd til Fuglum reiser en rekke spørsmål som han bør være beredt til å besvare. Mener virkelig Stortingets president at yrkesgrupper ikke skal være valgbare til Stortinget? Hvilke yrkesgrupper skal i så fall være uønskede? Hvem skal stå for avgrensningen? Hvor langt ned på en varaliste må man stå for ikke å være omfattet av bestemmelsene? Siden Stortingets presidentskap ikke ser ut til å ville gi klare regler, skal styringssignalene på området skifte hver gang man skifter president?

Og omvendt: det er i dag ikke mulig å si nei til å bli nominert på en stortingsliste. Og det er møteplikt på Stortinget etter Grunnloven. Konsekvensen av Andersens logikk blir da at en ansatt i kommunikasjonsbransjen risikerer å måtte si opp jobben dersom han eller hun havner på en liste, fordi de kan komme til å bli vararepresentant til Stortinget.

Mytebelagt

Vi tror ikke Andersen er villig til å ta konsekvensen av sitt syn, og innføre yrkesforbud for stortingsrepresentanter, eventuelt forbud mot at visse yrkesgrupper skal kunne bli folkevalgte. Hans mål oppfatter vi er å stemple én bestemt yrkesgruppe fremfor alle andre som uegnet til stortingsverv. Det må komme av at Stortingspresidenten enten er full av fordommer eller uvitende.

Verken vi spesielt eller rådgivingsbransjen generelt har lobbyvirksomhet som en stor del av virksomheten. Men det vi driver mye med, er å gi råd til organisasjoner og bedrifter som risikerer å bli berørt av politikkens konsekvenser. Vi forklarer hva som kan bli resultatet av politiske prosesser, vi gir råd om hvor og hvordan våre kunder best kan gjøre sitt syn kjent inn i de politiske prosessene som leder frem til vedtakene.

At dette skal være et demokratisk problem, har vi vondt for å se. Det må være et pluss for politiske prosesser at så mange synspunkter og argumenter som mulig kommer på bordet før politikerne skal fatte sine beslutninger.

Gratis råd

Det var et sammenfall av mange omstendigheter som gjorde at fjerde vararepresentant Fuglum ble innkalt til Stortinget i vår. Skulle det skje igjen, vil hans lojalitet selvsagt være til velgerne han representerer.

Det antar vi at stortingspresidenten også tar for gitt. Men for at Dag Terje Andersen skal få et bedre grunnlag for å gjøre sine videre vurderinger, gir vi ham gjerne følgende tilbud. Vi, sammen med vår bransjeorganisasjon Norske Informasjonsrådgivere, kommer gjerne på besøk til Stortinget for å fortelle hva vi holder på med, hvordan vi løser våre oppgaver, og hva vi ikke gjør.

Vi skal love Stortingspresidenten at vi ikke ønsker hemmelighold rundt et slikt møte. Han kan invitere de representanter han vil skal være med. Møtet skal være aldeles kostnadsfritt for det offentlige. Alt Stortingspresidenten risikerer, er å være bedre informert neste gang han ytrer seg om yrkesforbud for folkevalgte.