Debatt

Det er billigere å få malt en kvadratmeter i Oslo i dag enn for 10 år siden

  • Åsmund Østvold, styreleder i Norges Byggmesterforbund og Anders Larmerud og Eivind Andersen fra Oslo Håndverks- og Industriforening
I stedet for at underskuddet på fagarbeidere har gitt press på lønningene, benyttes det bortimot ubegrensede tilbudet av ufaglært arbeidskraft fra Øst-Europa.

Hvordan oppmuntre til å ta fagutdanning i ulikhetenes tid?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 29. desember grep både Aftenposten og Dagens Næringsliv (DN) pennen på lederplass. Krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser ble ønsket velkommen.

Kompetansebehov

Statsrådene Hauglie og Røe Isaksen skrev i DN 19. november at de vil nedsette et nytt kompetansebehovsutvalg. Omtrent samtidig fremla Statistisk sentralbyrå sin prognose om at Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035.

Statsrådene konkluderer i DN med at dette er bra fordi underskudd på fagarbeidere vil øke lønningene for de faglærte, fordi etterspørselen vil bli større enn tilbudet.

Benytter ufaglærte

Det skjer neppe. Fra 2004 har det vært bortimot ubegrenset tilbud av ufaglært arbeidskraft fra Øst-Europa. Etterspørselen etter fagarbeidere har i perioden vært høy, men i stedet for at dette har gitt press på lønningene, har kravet til å være/benytte fagarbeidere gått ned. Man løser tilbudsunderskuddet ved å benytte ufaglærte i stedet for faglærte. Det er billigere å få malt en kvadratmeter i Oslo i dag enn for 10 år siden.

Ulikhet

Professor Victor Norman fremholdt i DN før jul at gevinstene ved vår åpne økonomi i stor grad har tilfalt eliten og at ufaglærte og de med svake bindinger til arbeidslivet var presset bakover som en konsekvens av globaliseringen. Denne negative utviklingen for ufaglærte i Norge har tatt faglærte i mange fag med seg i fallet.

Lærlinger

Gode læreplasser krever erfarne fast ansatte faglærte medarbeidere som snakker godt norsk og som kan drive opplæring. Kravet som nå er signalisert, med terskelverdier for bruk av lærlinger opp mot 1,75 millioner kroner på kommunenivå, ekskluderer de fleste gode opplæringsbedriftene i Oslo, fordi terskelen er for høy til at de små lærebedriftene kan delta.

Kloke innkjøp

Oslo Håndverks- og Industriforening mener det offentlige må stille krav til høy andel fast ansatte, høy andel faglærte og høy andel lærlinger når de utlyser konkurranser. Dette gir incentiver til å ha flest mulig i alle disse kategorier for å komme til de offentlige oppdragene – som utgjør mer enn 50 % av markedet i Oslo.

Svingdør til NAV

Mange av de store entreprenørene kjører i dag med rene innleieløsninger. Noen har opprettet egne bemanningsbyråer. Forskningsstiftelsen FAFO la allerede høsten 2015 frem en rapport for Arbeids- og sosialdepartementet, som viste sterk økning av dagpengebruk for EU 10-borgere i Norge (østeuropeisk arbeidskraft).

Økningen fra 2008 til 2010 var på ca. 1000 %. FAFO beskrev dagpengebruken som at det står en svingdør mellom byggeplass og NAV kontor, og de kalte utviklingen en velferdssubsidiert fleksibilisering i deler av arbeidslivet.

«Fangens dilemma»

Mange av de store entreprenørene konkurrerer i et «fangens dilemma spill» der ingen av aktørene kan slutte å drive som de gjør (med færrest mulig fast ansatte, faglærte og lærlinger), uten å tape konkurransen.

Myndighetenes oppgave blir da å bryte spillet og sette opp bærekraftige regler som krever fast ansatte faglærte og lærlinger. I motsatt fall mangler incentiv til å ta fagutdanning i ulikhetenes tid.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Les også:

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. Lærlinger
  3. Arbeidsliv