Kort sagt, fredag 22. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

BankID. Byggeforbud i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De som ikke kan få BankID

Har du tenkt over hvor ofte du bruker BankID? Mange bruker den hver dag. Men visste du at mange ikke kan få BankID?

Jeg er mor til en dame med utviklingshemning. Gjennom vergemål er jeg bemyndiget til å ivareta hennes interesser. Det er opprettet vergekonto i banken i hennes navn. Jeg er ansvarlig for den og logger inn med egen BankID. Men for å ivareta hennes øvrige interesser må jeg sitte i telefonkø, sende og motta brev.

Datteren min kan ikke få BankID fordi hun selv ikke kan bruke den. Under pandemien med strenge karanteneregler opplevde beboere i omsorgsboliger å bli holdt inne under tvang mens man ventet til fastlegen åpnet mandag morgen for å få svar på tester. Hadde pårørende hatt en BankID, kunne de sjekket på Helse-Norges nettsider som alle andre.

Tvang er krevende for alle involverte parter. Når jeg av staten er gitt ansvaret for å ivareta min datters interesser, hvorfor kan jeg ikke ha en BankID for å ivareta hennes ve og vel? Når vergekontoen i banken er knyttet opp til meg, må det være mulig å knytte en BankID for henne mot min BankID eller vergemålet.

Vi krever BankID til hele folket, nå.

Mona Olsen, frustrert mor


Bra at småhusplanen blir revidert

Det er «uansvarlig med akutt byggeforbud i Oslo», mener Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening i et debattinnlegg i Aftenposten. Hun er svært negativ til forslaget til revisjon av småhusområder i Oslos ytre by. Subjektive innvendinger som dette bør tas med en stor klype salt.

En av de viktigste grunnene for revisjonen er resultatet av en ekstrem utnyttelse av dagens regler, gjerne med dispensasjoner som har tøyet reglene enda mer.

Vi har fått prosjekter med maksimal utnyttelse av areal og bebyggelse uten tanke på strøkets stil. Slik er nye bygg blitt til sjenanse for gammel bebyggelse.

Hovedgrunnen er at utbyggere kjøper opp tomter med og uten eldre hus og gjennomfører slike prosjekter. Overbud på tomter presser vanlige familier ut av konkurransen. Bak dette ligger kun ett mål – mest mulig egen fortjeneste.

Utbyggerne har slik sett selv vært de viktigste pådriverne til at denne revisjonen kommer. Nå har den brutale utbyggingen fått følger, og det er bra.

Det er potensial for en viss utbygging av tomter i byen. Men da må man ha bedre kontroll over utforming, mengde og fortetting fremover. Den nye planen har fokusert på dette og ser ut til å bli svært bra for småhusmiljøet i Oslo dersom den følges godt opp av myndighetene.

Dette vil nok være negativt for eplehageutbyggerne i Oslo, men de får konkurrere på annen utbygging i Oslo og omegn. Å bevare gode nærområder for Oslo-beboere er langt viktigere.

Knut Bjarne Green, Oslo


Bra med midlertidig forbud

I mange tiår har utbyggingsinteresser i Oslo bare kunnet antyde «boligmangel» for å få det som de ville – stadig oftere ja til forslag som har medført en heslig fortetting i Oslos småhusmiljø. Helt forutsigbart roper de samme interessene om mangel på demokrati når myndighetene endelig tar tak og vil stramme inn fortettings-galoppen. Som om ikke demokrati også omfatter fellesskapets interesser.

Det foreslås et midlertidig forbud mot nye utbyggingsprosjekter frem til ny og strengere plan er klar. Uten forbud, ville småhusområdene bli støvsugd for grønne hageflekker og fylt til randen av noen bokser av noen hus, basert på dagens godkjenningspraksis. Som er fri flyt av dispensasjoner fra småhusplanplanen. Det har blitt verre og verre. Fortettingen av småhusmiljøene er kommet ut av kontroll. Lite estetikk, lite harmoni, lite plass. Det er på høy tid at denne utviklingen tas opp til debatt, slik Oslos myndigheter nå har lagt opp til. All ære til politikere som nå erkjenner at småhusmiljøene har en egenverdi. Selvfølgelig vil noen private bli uheldig rammet. Men det var nå det å komme bort fra alle dispensasjonene, da.

Wenche Vågnes, Oslo