Debatt

Hva er forskjellen på en nordnorsk redaktør og en duskedame?

  • Anki Gerhardsen
    Journalist og kritiker
Redaktørene skal stimulere en kritisk offentlighet, ikke overstyre den i tråd med personlige preferanser, skriver Anki Gerhardsen.

Avisredaktører heier frem alle prosjekter som kan etableres i egen region, koste hva det koste vil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En helt ny flyplass og en helt ny bydel i Bodø. Noen få mil unna: en helt ny storflyplass og fortsatt sykehus i Mo i Rana. Noen få mil unna: et helt nytt sykehus i Sandnessjøen.

Tre byer og tre ferske eksempler på noen av de mange store utbyggingsplanene i Nord-Norge. Det de har til felles, er at de skal etableres i en landsdel uten befolkningsvekst, at de helt eller delvis overlapper, at de er enormt kostnadskrevende, og at de er skadelige for naturen, klimaet og kloden.

I tillegg har de hver sin avisredaktør som med stort engasjement driver frem alle prosjekter som kan etableres i egen region, koste hva det koste vil.

Ja, så høyt runger heiaropene at det knapt er plass til nyansert journalistikk, en kritisk offentlighet eller motstemmer.

Hurra, hurra!

Sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad har brukt lederspalten som fast kamparena for å sikre Rana alt Rana vil ha. Mens redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad står like tydelig på sitt.

Så nå blir det to sykehus i en region med om lag 80.000 innbyggere. Faglige motargumenter, samfunnsnytte og kompleks konsekvensutredning for Helgeland, for Nordland, for Norge og for fremtiden må vike for redaktørenes intense konkurranseinstinkt.

Så høyt runger heiaropene at det knapt er plass til nyansert journalistikk, en kritisk offentlighet eller motstemmer

Sånn er det her i Bodø også. Et nytt, ruvende hotell i et viktig turområde: hurra! Ny stadion på matjord for at byens eneste fotballag kanskje skal spille europeisk cup: hurra!

Flyplassprosjektet er beregnet å koste syv milliarder kroner. Det er vanskelig å fatte hva en slik sum faktisk betyr. Bodø kommune skal alene håndtere en tredjedel. Men jeg har ikke sett mange omfattende reportasjer som setter innbyggerne i stand til å forstå hva dette kan medføre av forsakelser, nedsider eller endringer i tjenestetilbudet.

Naturverdier utslettes

Og hadde det nå enda bare handlet om penger. Men for å flytte flystripen 900 meter må viktige naturverdier utslettes. Enorme mengder stein og fyllmasse skal dumpes der fugler og fisk i dag råder grunnen.

Anleggsarbeidet kommer til å slippe ut like mye CO₂ som hele Bodø-samfunnet slipper ut på ett år.

Samtidig er dagens sentrumskjerne full av tomme bygårder. Både nasjonalt og internasjonalt legges det nå strenge føringer for naturvern, arealregnskap, gjenbruk, nedskalering og utbedring fremfor nybygg. Avinor sier at de fint kan fikse på den gamle rullebanen, men det preller rett av på Avisa Nordland.

I et par kronikker har en enslig arkitekt forsøkt å kjempe mot et flyplassprosjekt han mener går baklengs inn i fremtiden. Mer skulle det ikke til før sjefredaktør Jan-Eirik Hansen rykket ut med en lang kommentar der han plukker fra hverandre alt arkitekten argumenterer for.

Hvorfor skal en sjefredaktør gjøre det? Hvorfor kan han ikke bare la en sårt tiltrengt debatt endelig få litt luft under vingene?

Næringslivet ble klappet frem

I forfjor boltret avisen Nordlys seg i en lignende entusiasmeorgie. Her var journalistikken riktignok klart mer sammensatt og kompleks, men på lederplass var det næringslivets kamp for et enormt alpinanlegg som skulle klappes frem. Ordføreren i Tromsø hadde personlig eierinteresser i anlegget. Sametinget sa det var skadelig for reindriften, men Nordlys virket mest opptatt av å slutte lag med investorene.

Og distriktskontorene til NRK? Ja, hva med NRK! Flyplassprosjektet i Bodø har de i alle fall ikke gått dypt inn i.

Det står ingen steder at pressens samfunnsoppdrag handler om å feire næringslivets makt, byggekåte entreprenører eller politikere ruset på lokale fremtidsvisjoner.

Pressen skal sette befolkningen i stand til å ta informerte valg, basert på bred og nyansert journalistikk. Redaktørene skal stimulere en kritisk offentlighet, ikke overstyre den i tråd med personlige preferanser. Hvorfor skal ellers samfunnet bruke penger på å sikre medienes posisjon?

Over helgen skal Nordnorsk redaktørforening ha sitt faste vårmøte. Kanskje de kan starte med å diskutere egen rolleforståelse.

Oppdatert 1. juni kl. 22.54: I den første versjonen stod det at det skulle bli helt nytt sykehus i Mo i Rana. Det stemmer ikke.

Medierevisjonen er en spalte for mediekritikk. Spaltister er Kjersti Thorbjørnsrud, Jan Arild Snoen og Anki Gerhardsen.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Mediekritikk
  2. Journalistikk