Debatt

Kort sagt, tirsdag 7. desember

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Togtilbud på Østlandet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bedre togtilbud på Østlandet

Det skjer mye positivt på Østlandet når det gjelder utviklingen av togtilbudet.

Strekningen Lillestrøm-Asker har allerede fått hyppigere avganger på både region- og lokaltogene. Det gjelder også Spikkestadbanen og strekningen Oslo-Drammen. Follobanen åpner i desember 2022, med fem regiontog i timen mellom Oslo og Ski, i tillegg til fire lokaltog i timen på den gamle linjen på Østfoldbanen. I desember 2022 er det også planlagt å øke frekvensen på Gjøvikbanen.

Aftenpostens leder 1. desember kan gi inntrykk av at utbyggingen av Brynsbakken vil forsinke alle jernbaneforbedringer på Østlandet. Jeg kan berolige Aftenpostens lesere med at dette ikke stemmer.

Hele Østlandet skal få et jernbaneløft. I Nasjonal transportplan ligger det en samlet pakke kalt Ny rutemodell Østlandet. Pakken består av mange tiltak som i sum skal gi flere og mer pålitelige togavganger. Alle tiltakene i denne pakken skal være sluttført i perioden 2028–2033.

Jernbanedirektoratet har en avtale med Bane Nor om å levere tiltakene som trengs for å realisere Ny rutemodell Østlandet. Bane Nor skal identifisere, prosjektere og gjennomføre tiltakene på en mest mulig effektiv måte. Vi har store forventninger til at Bane Nor gjennomfører tiltakene i riktig rekkefølge, slik at størst mulig effekter kan tas ut underveis.

Brynsbakken er ett av flere viktige tiltak i Ny rutemodell Østlandet. En utsettelse av utbyggingen vil imidlertid ikke alene påvirke realiseringen av Ny rutemodell Østlandet. Bane Nor mener at det er for høy risiko å fullføre ombyggingen i Brynsbakken før utbyggingen av nytt signalsystem på Oslo S er gjennomført. Vi støtter vurderingen av at risikoen blir for høy.

Ambisjonene og tidsplanen for å realisere Ny rutemodell Østlandet ligger altså fast.

Til slutt vil jeg legge til at togpassasjerene til og fra Oslo har grunn til å være misfornøyde med flere forsinkelser og innstillinger de siste ukene. Jeg kan love at dette står høyt på vår dagsorden i hele jernbanesektoren.

Knut Sletta, jernbanedirektør

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Tog