Behovet for en objektiv moral | Espen Ottosen

  • Espen Ottosen
Bjørn Stærk (bildet) og Espen Ottosen er langt fra enige om alt. Men de er enige om at sekulære har et nevrotisk forhold til moral.

Alternativet til å tro på en objektiv moral, blir raskt å redusere moral til holdninger som bare skyldes gener eller flertallets konklusjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en interessant og velskrevet artikkel gir Bjørn Stærk meg rett i at en ateist «mangler et objektivt grunnlag for moralen vår» (Aftenposten 21. oktober). Det virker ikke til å bekymre Stærk særlig. Han mener nemlig at min innsikt er ubrukelig. Årsaken er at den for eksempel ikke kan «brukes til å bli enige om hva som er rett og galt». Men det har jeg da heller aldri hevdet.

Det finnes flere debatter om etikk og moral. Den kanskje viktigste handler om hva som er rett og galt. Noe er de aller fleste av oss enige om; det er for eksempel galt å voldta, bedra og utnytte andre mennesker. Utfordringen er at etisk navigering ofte innebærer å veie ulike hensyn mot hverandre. Da oppstår dilemmaer. Resultatet blir ikke sjelden uenighet. Stærk har rett i at det også skjer blant kristne.

Moralisme

En annen debatt handler om hvorvidt det faktisk finnes en objektiv moral. De fleste som bidrar i moralske debatter synes å tenke at dette er tilfelle. Det betyr ikke at vi alltid synes det er lett å fastslå hva som er objektivt galt. Men noen ganger er vi ganske sikre. De færreste har lyst til å mene at et ja til kjønnslemlestelse av småjenter er like bra som et nei.

Selv mener jeg at det er viktig å tro på en objektiv moralsk målestokk. For alternativet blir raskt å redusere moral til holdninger som bare skyldes våre gener eller flertallets konklusjoner. Jeg har inntrykk av at en slik moralforståelse er på fremmarsj i et samfunn som blir mer og mer sekulært. Stærk skriver at sekulære har «et nevrotisk forhold til moral». Jeg er enig. Er ikke en nærliggende forklaring nettopp tvilen på en objektiv moral? Hvis moral bare er uttrykk for subjektive vurderinger eller følelser, vil moralske påstander lett forstås som et uttrykk for moralisme.

Sleivete og upresis

Til slutt vil jeg uttrykke en viss skuffelse over hvor sleivete (og upresis) Stærk blir når han skriver om organisasjonen jeg jobber i, Norsk Luthersk Misjonssamband. Det stemmer ikke at vi brøt ut av Den norske kirke fordi «den hadde blitt for tolerant mot homofile». Nei, vi ønsker ikke intoleranse overfor homofile. Vi har derimot et annet syn på hva et ekteskap er enn Stærk og store deler av det sekulære Norge. Men vi fastholder uavkortet at homofile har krav på nøyaktig samme toleranse og respekt som alle andre.

Interessert i å lese flere artikler av Espen og Ottosen og Bjørn Stærk? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.