Debatt

Hvordan lære av lekser?

  • Marte Rønning
  • Lars Johannessen Kirkebøen
Dersom det skal gjennomføres forsøk med leksefri skole, er det viktig å utforme disse på en slik måte at de faktisk gjør oss i stand til å lære om effektene. Et eksperiment der noen skoler velges tilfeldig til å være leksefrie, ville kunne gi den mest troverdige dokumentasjonen, skriver artikkelforfatterne.

Å fjerne lekser kan redusere sosial ulikhet. Men det vil også redusere læringsutbyttet for mange barn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foreldre i Rogaland har startet en nasjonal kampanje mot lekser, og de nyvalgte flertallene i Oslo og Tromsø har varslet at de ønsker å gjennomføre forsøk med en leksefri skole på barnetrinnet.

Noe av bakgrunnen for dette, er norsk forskning på effekten av lekser. Snitteleven presterer bedre når læreren gir lekser, men gevinsten er ujevnt fordelt, og noen elever – omtrent 7 prosent – presterer dårligere.

En forklaring er at foreldre med lav utdanning hjelper mindre til med hjemmelekser enn det foreldre med høyere utdanning gjør.

Å fjerne lekser kan dermed redusere sosial ulikhet. Men det vil også redusere læringsutbyttet for mange barn.

Finnes det bedre løsninger?

Hvor og hvordan bør barn lære?

Avskaffes hjemmelekser, vil mindre tid bli brukt på læring. Myndighetene kan kompensere med mer tid til læring på skolen.

Marte Rønning.

I bunn og grunn er leksedebatten en debatt om hvilken arena som er best egnet til læring, hjemme— eller skolearenaen, når på dagen barn er mest mottagelige for ulike typer læring, og om eventuelle gevinster av økt innsats på skolen forsvarer kostnaden.Men hvordan leksene bør innrettes, er også et viktig spørsmål. Gevinsten av lekser ser ut til å være beskjeden i Norge sammenlignet med andre OECD-land.

Nederland er et eksempel på et land der lekser gis sjeldnere, men der leksene har større effekt. Nederland har også mer undervisningstid og er ett av de europeiske landene som scorer høyest på internasjonale tester som PISA og TIMSS.

Hvordan finne lekser vi kan lære av

Det er vanskelig å vurdere effekten av lekser. Det er ofte ikke tilfeldig hverken hvilke lærere som gir lekser, eller hvilke elever som får dem.

Kanskje er leksene uttrykk for at elevene har et ekstra behov for øving, eller for at læreren har spesielt høye ambisjoner for elevene. Dermed gir ikke en sammenligning av prestasjonene til elever som får eller ikke får lekser, noe godt bilde på effekten av å gi lekser.

Lars Johannessen Kirkebøen.

Dersom det skal gjennomføres forsøk med leksefri skole, er det viktig å utforme disse på en slik måte at de faktisk gjør oss i stand til å lære om effektene. Et eksperiment der noen skoler velges tilfeldig til å være leksefrie, ville kunne gi den mest troverdige dokumentasjonen. Ingen har så langt utført slike lekseeksperimenter i grunnskolen eller i Norge.

I forsøk med lekser er det også mulig å studere omfang og innretning på lekser, ikke bare å sammenligne lekser som vanlig eller leksefri.

Kan hende har leselekser en større effekt enn øvingsoppgaver? Kanskje elevene har nytte av å få i oppgave å diskutere hva de har lært hjemme, eller at litt øvingsoppgaver har en god effekt, mens mange øvingsoppgaver har en dårlig effekt på motivasjon og resultater?

Det vil kreve forberedelser, innsats og oppfølging å gjennomføre systematiske forsøk av god kvalitet. Til gjengjeld vil slike forsøk gi det beste grunnlaget for å vurdere om norske skoler i større grad bør være leksefrie, eller om de kan gi lekser på en måte som gjør at flere elever lærer mer og sosial ulikhet reduseres heller enn økes.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Oslos nye skolebyråd: — Lærerne skal vurdere hvor mye lekser elevene skal ha:

Les også

Nei, det blir ikke slutt på lekser

Nytt byråd fjerner obligatoriske Osloprøver:

Les også

- Det skal bli slutt på puggeskolen i Oslo

Si ;D-innlegg: Lekser gjør at barn mister tid til å være ute med venner og muligheten til å være et barn, skriver Gutt (13):

Les også

  1. Lekser fører til uro

Les mer om

  1. Debatt
  2. Barn og unge
  3. Lekser
  4. Skole