Debatt

Norge må gå foran i kampen for homofiles rettigheter

  • Tom Hedalen
For å bidra til en verden med mer frihet for flere mennesker trengs noen som går foran. Det aller viktigste vi kan gjøre er aldri å kompromisse på grunnleggende verdier i møte med religiøse overbevisninger her hjemme, mener innleggsforfatteren.

Det aller viktigste vi kan gjøre er aldri å kompromisse på grunnleggende verdier i møte med religiøse overbevisninger her hjemme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en tid med stadig økende religiøs innflytelse på lovverket i mange land ser vi at homokampen opplever et globalt tilbakeslag.

Dette krever enda større prinsipiell og målrettet innsats fra oss som bor i land med frihet til å stå opp for felles rettigheter.

Aceh-provinsen i Indonesia er sist ut blant en rekke land og delstater som innfører religiøs lovgivning (her sharia) og kriminaliserer homofili. De er dessverre ikke alene.

Blir farligere å være homofil

I løpet av de siste årene har det blitt farligere å være homofil en rekke steder i verden.

Tom2-FIzbSNGMi3.jpg

Mest kjent er Uganda, hvor parlamentet så sent som i fjor stemte gjennom et lovforslag som skulle straffe homofili med døden. Loven ble senere kjent ugyldig i landets høyesterett, men det viser hvilken retning landet tar. Det er et paradoks at det er liberale verdier som er blitt fremstilt som vestlig propaganda.

Selv om både Human-Etisk Forbund og andre aktører driver arbeid i Uganda for styrke rettighetene til lhbt-befolkningen, finnes det utlendinger som gjør langt mer på den andre siden. Flere kilder har pekt på at amerikanske, konservative, evangelister, som har blitt for drøye for sitt eget hjemland, har spilt en helt sentral rolle i å piske opp den stemningen som til slutt endte opp med det grusomme vedtaket.

Russland og India diskriminerer homofile

Vi trenger ikke å dra så langt som til Afrika for å finne eksempler på diskriminerende lover mot homofile de siste årene. I forbindelse med OL i Sotsji ble det viden kjent at også Russland innførte nye strenge lover rettet mot den homofile delen av befolkningen.

Lovgivningen forbyr såkalt «propaganda om ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner». Den stadig mektigere russisk-ortodokse kirken har her spilt en aktiv rolle i å få på plass en nasjonal lovgivning som gjemmes bak en fasade av verdikonservatisme.

Etter kriminaliseringen var både kristne og muslimske ledere kjapt ute med å rose avgjørelsen

I India blehomofili igjen kriminalisert av landets høyeste rettsinstans i fjor. Bakgrunnen var en rettsavgjørelse i 2009 som ugyldiggjorde gammel kolonilovgivning som sa at homofili var en «unaturlig forbrytelse» og kunne straffes med inntil 10 års fengsel.

Både politiske og religiøse grupperinger rettet et sterkt press mot lovgiverne for å få omgjort vedtaket og i fjor fikk de altså gjennomslag. Etter kriminaliseringen var både kristne og muslimske ledere kjapt ute med å rose avgjørelsen.

Finnes religiøse grupper i Norge som rangerer kjærlighet

Også her hjemme blir jeg stadig overasket over holdninger jeg møter i en del religiøse miljøer. Som styreleder i Human-Etisk Forbund må jeg hele tiden forholde meg til mennesker med mange ulike typer livssyn.

Mitt inntrykk er at mange er tolerante, men at det også finnes religiøse grupperinger i Norge som tviholder på å rangere mennesker etter hvem de elsker.

En representant for kirken fortalte meg engang at deres utfordring er å tolke gamle og ofte fordømmende tekster inn i nye, liberale kontekster. Det kan jeg skjønne at er utfordrende.

Religiøs innflytelse på politikken er alltid dårlig nytt for de seksuelle minoritetene

Problemet oppstår når enkelte mener at vi skal akseptere deres manglende aksept for kvinner og homofile basert på de samme religiøse tekstene.

Religiøs innflytelse på politikken er alltid dårlig nytt for de seksuelle minoritetene. Forskjellen på Norge og enkelte andre land er imidlertid at de mest konservative religiøse grupperingene ikke representerer folkeoppfatningen og derfor er langt unna å ha politisk innflytelse.

Det viser viktigheten av å legge noen prinsipper til grunn for hvordan vi organiserer samfunnet som ikke tar hensyn til religiøs overbevisning. Kun slik kan vi skape et samfunn med rom for alle.

Norge må gå foran

Børge Brende lanserte 7. oktober at han vil gi 25 millioner til afrikansk homokamp. Det er et lite, men symbolsk viktig skritt i riktig retning.

Vi som har frihet til å kjempe for homofiles rettigheter har også et ansvar for å gå foran internasjonalt.

For å bidra til en verden med mer frihet for flere mennesker trengs noen som går foran. Det aller viktigste vi kan gjøre er aldri å kompromisse på grunnleggende verdier i møte med religiøse overbevisninger her hjemme. På den måten blir vi et eksempel til etterfølgelse.

Mer om lhbt:

Hilde Harbo kommenterte i forbindelse med Pride:

Les også

Fra skam til stolthet

Aftenposten møtte en ugandisk homoaktivist i Oslo:

Les også

«Jeg spurte en norsk homofil kvinne, føler du at du er trygg? Hun sa nei.»

Kronikk av Veronica Berglyd Olsen, som har tatt kjønnskifteoperasjon:

Les også

For de av oss som blir tildelt feil kjønn ved fødselen er det en lang vei å gå for å få være den vi er

Debattinnlegg av Børre Rognlien:

Les også

  1. «Skaper Bibelen, eller din bruk av den, unødig lidelse?»

Les mer om

  1. Debatt
  2. LHBT