Debatt

Kronisk utmattelse/ME: Regjeringens tiltak er for snevre

  • Helene Helgeland, barne- og ungdomspsykiater, Solveig Gjems, psykologspesialist og Stein Førde, barne- og ungdomspsykiater

En helhetlig biopsykososial forståelse og behandling av disse pasientene er avgjørende, skriver artikkelforfatterne. Foto: Sabphoto / Shutterstock

En utdatert sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom er meningsløst og til skade for pasienter med Kronisk utmattelse/ME.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 7. februar foreslås viktige tiltak for å bedre helsevesenets håndtering av unge pasienter med kronisk utmattelse/ME. Dette er gledelig.

Å snevre inn tiltakene til kun å gjelde utmattelsestilstander er imidlertid uklokt. Det finnes flere lignende pasientgrupper som har behov for økt forståelse og tverrfaglig samhandling.

Symptomer uten kjent fysisk forklaring

Mange unge sliter i dag med kroppslige symptomer der medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent fysisk forklaring. Utmattelse er ett eksempel, smerter, lammelser og kramper er andre. Disse tilstandene er sammensatte både med hensyn til symptomer og bakenforliggende årsaker.

Derfor er det meningsløst, og til skade for pasientene, at helsepersonell utreder og behandler disse pasientene i tråd med en utdatert biomedisinsk sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom.

Helhet og tverrfaglighet

En helhetlig, biopsykososial forståelse er avgjørende for god håndtering av pasientene vi her snakker om. Dette vil alltid kreve et tverrfaglig perspektiv og ofte tverrfaglig samarbeid.

Trolig får kun et fåtall unge med alvorlige utmattelsestilstander eller andre tilsynelatende uforklarlige kroppslige symptomer tilbud om helhetlig, tverrfaglig utredning og behandling.

Selvforsterkende vonde sirkler

Resultatet blir en fragmentert og mangelfull forståelse av den unges plager, og behandlingen preges av prøving og feiling. Dessverre vikles mange unge pasienter inn i selvforsterkende, vonde sirkler som opprettholder kroppslige plager og bidrar til langvarig skolefravær.

Forfatterne arbeider ved Nasjonalt kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, og ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer om ME / utmattelsessyndrom:

Les mer om

  1. ME
  2. Helse
  3. Helsepolitikk