Debatt

Kullsviertro på gassmyte

 • Tore Killingland

Det er helt uforståelig at kull har så gode venner i Norge, mener Tore Killingland. På bildet: Stålverk, annen tung industri og kullkraftverk gjør Hebei-provinsen til en stor forurenser som også bidrar til smogen i Beijing. Jørgen Lohne

Ingvald Straume har ikke lest rapporten godt nok, skriver Tore Killingland.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingvald Straume hevder i et innlegg i Aftenposten den 13. april at det åpenbart er feil og en myte når jeg i et tidligere innlegg skriver at kull slipper ut dobbelt så mye CO2 som gass.

Straume har «gått kilden etter i sømmene», som er FNs klimapanels (IPCC) siste rapport. Dessverre har han ikke lest teksten godt nok. Begge hans eksempler er ikke premisser for IPCCs konklusjoner, men referert innhold i rapporter som IPCC viser til.

På denne bakgrunn skal de og jeg ta feil bl.a. fordi IPCC angivelig sammenligner nye gasskraftverk med gamle kullkraftverk. Hvis IPCC hadde vært så lettvinte, så hadde de vært et lett bytte for mange klimaskeptikere som leter med lys og lykte for å finne noe å ta dem på. Det Straume ikke har sett, er at IPCC har gjennomsnittsvurderinger for kull og gass senere i rapporten som jeg har mine konklusjoner fra.

Hans andre hovedinnvending er at «Det største bedraget i oljelobbyens evangelium om at vi må erstatte kull med gass, er likevel at de unnlater å fortelle at en omlegging vil kreve enorme investeringer i infrastruktur».

Ja, klimakrav og økende energibehov krever enorme investeringer i infrastruktur, noe vi har skrevet mye om andre steder. Men denne påstanden er ikke riktig for vårt hovedmarked for gass, som er EU. Der er gassinfrastrukturen på plass, men går på sparebluss pga det billige kullet. De har installert nesten fire ganger så mye gasskraft de ti siste årene som vi har vannkraft.

En hovedmålsetting for EU er å redusere energiforbruket gjennom ulike sparetiltak. EU trenger ikke bruke mye penger på å legge ned kullkraftverk, men vil som kjent bruke pengene på fornybar energi. Kina derimot må endre kullbruken av både klima— og helsemessige grunner. Ja, de har gjort feilinvesteringer i kull, som de nå erstatter med gass og fornybar.

Økningen i Verdens energiforbruk pga befolkningsvekst og økning i materiell levestandard, gjør at den gode økningen i fornybar energi brukes opp til å dekke det nye behovet. Vi trenger all den fornybar energi vi kan få, men foreløpig er det lenge til den erstatter kull, som det dessverre bygges langt mer av. Verden er ikke bare Europa.

Det er helt uforståelig at kull har så gode venner i Norge. Lekkasjene fra produksjonen og bruken av gass må overstige 3 prosent før klimautslippene er like store som fra kull, og målinger gjort fra norsk gassproduksjon viser at lekkasjene er på rundt 0,1 prosent. Skulle likevel Straume og Borsch (Aftenposten 9.april) ha rett i at kull og gass har samme CO2-utslipp, så har kull i tillegg store landskapsinngrep, utslipp til luft og vann av partikler, tjærestoffer, NOx, svovel (sur nedbør) og kvikksølv. Uklare bilder fra smogen i Kinas storbyer viser det.

 1. Les også

  Borsch tar feil om gass og klima

 2. Les også

  Joda, gass som klimaløsning er en myte

 3. Les også

  Gass som klimaløsning er ingen myte

 4. Les også

  Kronikk: Myten om gass som klimaløsning

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Anklager olje- og gassbransjen for manipulering og propaganda

 2. DEBATT

  En industrirevolusjon er i emning

 3. DEBATT

  Å selge seg ut av olje og gass er fornuftig. Men det er ikke nok.

 4. VERDEN

  FN: CO2-utslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år •

 5. VITEN

  Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?

 6. ØKONOMI

  Vind og gass danker ut skitten kullkraft på britiske kjøkken. Det passer perfekt for Statoil.