Mainstream islam har aldri legitimert terror eller undertrykkelse | Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana

szd511bc_doc6njpxc3ta9v17kg7d9g0-jioq2JmT0z.jpg

Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana svarer i dette innlegget på kritikken fra professor Truls Wyller.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg 31. desember karikerer professorTruls Wyller ved NTNU mainstream muslimer som totalitære og til og med islamister fordi man har brukt «Letter to al Baghdadi», forfattet av over 120 verdensledende islamske teologer, i arbeidet med å ta til motmæle mot Daesh (IS) og ekstremister.

Wyller navngir eksplisitt undertegnede i disse karakteristikkene. Brevets hensikt er en tydelig fordømmelse og teologisk dementi av voldelige og militante krefter blant muslimer. Teologene fordømmer kalifatet og de bestialske straffemetodene til Daesh fra et teologisk perspektiv.

Bushra Ishaq

IS bryter med etablerte islamske tolkningstradisjonerHvis vi ikke skal ty til forenklingen om at Daesh ikke har noe som helst med islam å gjøre, og skal ta ansvaret for å bekjempe dem teologisk, må vi nødvendigvis argumentere innenfor teologiens rammer. Vi må vise at Daesh og ekstremister har en dekontekstualisert (løsrevet) tilnærming til de hellige kildene, at de er bokstavtro og at de bryter med etablerte islamske tolkningstradisjoner.

Det handler om å erkjenne at det i islamsk virkelighet har eksistert begreper og elementer som terroristene misbruker. Men mainstream islam har satt disse under helt andre premisser og i helt andre sammenhenger, som aldri legitimerer terror, vold, undertrykkelse eller urettferdighet.

Mohammad Usman Rana

Nettopp dette er essensen i «Letter to al Baghdadi», som tar på alvor at det eksisterer beretninger om strenge straffer, men maner til en kontekstualisering, fremhever lange tradisjoner for uenighet om disse straffene og at de i islamsk historie er blitt ignorert og annullert.

Muslimer flest står ikke for en rigid tradisjon

Det sier mye at den tidligere ekstremisten Ed Husain, forfatter av Islamisten og nå populær blant liberale i Vesten, også er en av undertegnerne av «Letter to al Baghdadi». På Twitter linket han til brevet og skrev følgende: «Ved å angripe de hellige kildene mister vi grunnen. Koranen og hadith er blant våre sterkeste våpen mot ISIS» (Twitter, 8. oktober 2014).

Videre foreligger det utallig forskningslitteratur, deriblant en mengde kvantitative studier ved professor John Esposito ved Georgetown University som beviser at muslimer flest ønsker demokrati. Det betyr at muslimer flest praktiserer en dynamisk fortolkningstradisjoner som tolker tekster og tradisjoner fortløpende istedenfor en uniform rigid tradisjon.

At en professor i filosofi i Norge derimot slenger om seg med udefinerte og stigmatiserende begreper som «islamist», gir for øvrig grunn til ettertanke om verdighet og dannelse.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Truls Wyller i mai 2015:

Les også

Reform eller moderat steining?

Mohammad Usman Rana i juni 2015: