Debatt

Boligmarkedet skal også være for de unge | Abid Q. Raja

  • Abid Q. Raja
    Stortingets visepresident og medlem i utenrikskomiteen for Venstre
Mange får ikke det boliglånet de trenger, blant annet fordi de ikke har ressurssterke foreldre som kan hjelpe dem med penger til egenkapital eller kausjon. Løsningen blir da enten et dyrt leieforhold eller dyrere forbrukslån for å skaffe egenkapital.Det vil vi i Venstre endre på, skriver innleggsforfatteren.

Boliglånsforskriften må fornyes og utbedres, slik at det ikke bare er unge med pengesterke foreldre som får ta opp lån.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Civitas Anne Siri Koksrud Bekkelund skriver i Aftenposten 24. april at forslaget mitt om å gi flere unge innpass i boligmarkedet, er et «velment, men dårlig» forslag.

Vi i Venstre er uenige med henne.

Mange unge mennesker har jobbet hardt, tatt utdanning og sitter nå i startgropen på en lovende karrière med godt inntektspotensial.

Abid Q. Raja.

Likevel opplever mange at de ikke får det boliglånet de trenger, blant annet fordi de ikke har ressurssterke foreldre som kan hjelpe dem med penger til egenkapital eller kausjon.

Løsningen blir da enten et dyrt leieforhold eller dyrere forbrukslån for å skaffe egenkapital.

Det vil vi i Venstre endre på.

Demokratiet bestemmer

Vi har heldigvis ikke et totalt frislipp på det norske boligmarkedet. Staten setter faktisk flere premisser også når det gjelder boliglån.

Et av styringsmidlene er boliglånsforskriften, som utløper nå i juni. Jeg mener den ikke bare må fornyes, men også utbedres, slik at det ikke bare er unge med pengesterke foreldre som får ta opp lån.

I Oslo har bankene mulighet til å avvike fra egenandel- og inntektskrav til 8 prosent av sine låntagere (resten av landet i 10 prosent av tilfellene).

Likevel blir det bare benyttet i 5,3 prosent av tilfellene i Oslo. Det er for dårlig, spesielt når betalingsdyktige og kredittverdige unge mennesker står utenfor fordi foreldrene ikke kan hjelpe med egenkapital.

Les også

«Boligmarkedet er en oppskrift på klasseskiller»

De står ikke utenfor fordi de ikke har oppført seg ansvarlig, ei heller fordi de ikke kan betjene lånet.

De har rett og slett ikke hatt flere år til å tjene opp egenkapital, og foreldrene er ikke i stand til å hjelpe.

Tilrettelegge for de unge

Bekkelund avslutter innlegget sitt med å si at «hvis Venstre mener at boliglånsforskriften er for streng, bør de heller foreslå generelle oppmykninger». Og det er det vi gjør.

Vi har både programfestet å åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av egenkapitalkravet, men inntil vi får gjennomslag for det, mener jeg vi også skal ha et ansvar for de unge som i dag ikke kommer inn på boligmarkedet.

Les også

Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen

Fokuserer vi på de unge og førstegangsetablerere, begrenser vi i tillegg at avviksmuligheten brukes til utleieleiligheter.

Jeg mener fast bestemt at 8 prosent-unntaket ikke bør kunne brukes til å hjelpe dem som skal kjøpe sin andre eller tredje bolig for å leie ut eller som boligspekulasjon.

Grep for å hindre spekulasjon

Politikerne skal selvsagt ikke i hvert enkelt, konkrete tilfelle bestemme hvem som er egnet til å betjene sitt lån, det skal bankene gjøre.

Men det er faktisk vi politikere som skal bestemme om det skal være en boliglånsforskrift etter juni og ikke minst hvordan den skal innrettes.

Her mener jeg Finansdepartementet og Regjeringen bør ta konkrete grep for å hindre boligspekulasjon og for å hjelpe unge i etableringsfasen inn på boligmarkedet.


På Twitter: @abidraja

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Venstre (V)
  2. Boliglån