Debatt

#Metoo: Er det på tide å stille noen gammeldagse spørsmål om seksualitet og moral? | Henrik Syse

  • Henrik Syse, filosof
Feminismen og den tilhørende frigjøringen tok et oppgjør med usynliggjøring og urettferdighet. Ga vi samtidig rom for en vulgarisering og grenseløshet som gjør alt annet enn å beskytte den svake part? spør Henrik Syse.

Populærkulturen forkaster så å si ethvert tabu. Hva gjør det med oss?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

#Metoo er blitt en tid for oppgjør, anklager, selvransakelse og anger – og forhåpentlig for forbedring.

Hva slags forbedring? Vi snakker, om vi vil det eller ikke, om moral, et ofte ubehagelig tema i vårt åpne samfunn. Kanskje er noen redd for en klokke som skal skrus tilbake?

Hvorvidt alt var bedre eller verre før, er det selvsagt umulig å si noe generelt om. Mye var utvilsomt verre.

Mannsdominerte kulturer med umyndiggjorte kvinner var og er en oppskrift på overgrep. De færreste ønsker seg tilbake til en tid der seksualitet var tabu, og der skam for følelser og identitet var utbredt.

Ikke en garanti mot overgrep

Men går vi tilbake til tiden forut for 60-tallets revolusjonerende endringer, fantes det også en kultur der mange, på godt og vondt, så på seksualitet som noe privat og intimt, underlagt moralske normer om forpliktelse, forsiktighet og ansvar. At vi forkaster noen sider ved en kultur, betyr sjelden at vi bør forkaste alt. Har vi som samfunn forkastet noe vi er helt avhengige av?

Henrik Syse, filosof

Det er interessant å tenke over hvor mange som gjennom årene er blitt gjort narr av for å være pripne, tilbakeholdne med alkohol, tidlig hjemme fra fest eller generelt sjenerte i sosiale sammenhenger.

Nå er riktignok ingen av disse personlighetstrekkene eller adferdsmønstrene garantier mot feilgrep eller overgrep.

Stemplet som prippen

Men når nettopp denne type tilbakeholdenhet og forsiktighet latterliggjøres, når deler av populærkulturen forkaster så å si ethvert tabu, når det som tradisjonelt har hørt hjemme i intimsfæren, blir allestedsnærværende i offentligheten, når samlivsspaltene sier vi ikke skal skamme oss over noe, og når det å lese om gruppesex på første side av avisene er så normalt at det er blitt kjedelig, må vi spørre hva det gjør med oss.

Hva om en slik kultur utnyttes av de dominante, de som har makt? Hva om det å slå seg skikkelig løs på fest, bruke et grenseløst språk og forkaste enhver moralsk eller kulturell begrensning på seksualiteten og øvrige drifter er så akseptert og endog bejublet i enkelte kretser at vi ikke ser hvordan det kan undertrykke dem som er mest utsatt? Hva om vi ender opp med ikke å kunne kritisere disse sidene ved kulturen? For da kan man jo bli stemplet som prippen, må vite.

Vil ikke trekke frem pekefingeren

Jeg mener ikke å stigmatisere eller trekke frem pekefingeren. Men denne siden av problematikken må frem.

Tiden før den seksuelle frigjøringen var vanskelig og ofte umyndiggjørende for mange kvinner og for seksuelle minoriteter. Feminismen og den tilhørende frigjøringen tok et oppgjør med usynliggjøring og urettferdighet.

Mye av det var både nødvendig og ansvarliggjørende. Men ga vi samtidig, parallelt med dette, rom for en vulgarisering og grenseløshet som gjør alt annet enn å beskytte den svake part? Mistet vi, slik Anki Gerhardsens har sagt, ord for å snakke om det vanskelige ved seksualitet?

Og er vi nå, med #metoo, kommet til et punkt der vi, selvkritisk og åpent, må ta motet til oss og stille noen både gammeldagse og nye spørsmål om seksualitet, relasjoner og moral, ikke for å undertrykke, men tvert imot for å bevisstgjøre, beskytte – og å forbedre oss?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Kultur