Debatt

Myten om det økonomisk mislykkede 70-tallet | Eric Nævdal

  • Eric Nævdal
    Samfunnsøkonom
70-tallet var bra. Investeringene i oljevirksomhet hjalp på slutten av årtiet, selv om inntektene først kom senere, skriver debattanten.

Om de gode gamle dager på 70-tallet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

19. april hadde jeg en artikkel i Aftenposten Viten der jeg hevdet at det finnes en myte om at 1970-tallet i et økonomisk perspektiv var betydelig mer mislykket enn data viser. Slikt sier man ikke ustraffet.

Lars Peder Nordbakken prøver 29. april å trekke mine metoder i tvil. Nordbakkens viktigste poeng er at når jeg belyser utviklingen med gjennomsnittstall fra OECD, så overser jeg individuelle variasjoner mellom land, samtidig som han hevder at mine argumenter «neppe ville overlevd en test av sammenhengene mellom økonomisk politikk og produktivitetsvekst i det enkelte OECD-land.»

Fallet i produktivitetsveksten

Nå er det imidlertid slik at om man ser på faktiske data, så stemmer de ikke overens med Nordbakkens beskrivelse. Hvem som helst kan lese OECDs kompendium om produktivitet og se at fallet i produktivitetsvekst er et nesten universelt fenomen og har vært det siden 1980. Eksemplene på god produktivitetsvekst som Nordbakken nevner, er ikke reelle. Unntaket er Sverige.

Nordbakken presenterer også noen tall for produktivitetsutviklingen i Norge. Disse tallene gjelder kun en del av norsk økonomi og er delvis oppblåst av oljevirksomhet. OECDs data er gullstandarden, og der er utviklingen entydig. 70-tallet var bra. Investeringene i oljevirksomhet hjalp på slutten av årtiet, selv om inntektene først kom senere. 80-tallet var preget av volatilitet og stagnasjon. Takket være oljeboom og betydelig arbeidsløshet først på 90-tallet fikk vi i dette tiåret noen år som var nesten like bra som 70-tallet. Etter 2003 har utviklingen vært begredelig.
Eric Nævdal, Samfunnsøkonom.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. 70-tallet
  2. OECD
  3. Økonomisk politikk