Når kommer oppgjøret med #metoo-rusen? | Elin Ørjasæter

Alle voksne sjefer må drikke mindre og dermed opptre ansvarlig på neste jobbfest.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne teksten ble først publisert på Arbeidsnytt.

«Der har det skjedd en dramatisk holdningsendring. Det er stor forskjell på det som skjedde rundt årtusenskiftet og det som skjer i dag. Det er som natt og dag.»

Uttalelsen handler om alkohol i politikken og kommer fra statsråd Terje Søviknes til Aftenposten. Han som hadde seksuell omgang med en overstadig beruset 16-åring på et landsmøte for Fremskrittspartiets Ungdom i år 2000.

Og han mener altså at politikerne er blitt langt mer bevisste, i positiv forstand, på hvordan de omgås unge mennesker på møter og seminarer.

Nå er det mindre fyll og mer anstendighet, ifølge Søviknes altså.

Han sier dette i en kommentar til saken i Aftenposten, der jenta han hadde seksuell omgang med i år 2000, forteller sin historie.

Les også

Søviknes: Det er klart at klimaet internt i Frps maktkamp var så hardt at vi nok mistet litt av det menneskelige perspektivet

Ville historier om rus i arbeidslivet

Har det skjedd en tilsvarende holdningsendring i arbeidslivet som den Søviknes ser i politikken?

Jeg er i tvil.

Studentene der jeg arbeider, forteller de villeste historier når vi diskuterer rus i arbeidslivet.

Det handler om overstadig skjenking, også av mindreårige.

Flere forteller at de er blitt tilbudt kokain på jobbfester, for en av gutta hadde dette skjedd da han var 17 år gammel.

Lavere terskel

Det er lite forskning på kombinasjonen seksuelle situasjoner, alkohol og arbeidsliv.

Derimot er det forsket på sammenhengen alkohol og overgrep. Hele 11 prosent av de 15-årige jentene som drikker alkohol, har opplevd å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å yte motstand.

Jeg opplever de unge som adskillig mer moralske enn vi var på sent 70-tall, da jeg var tenåring.

De har en lavere terskel for å definere noe som overgrep enn det vi hadde.

1970-tallet hadde eldre sjefer som tok seg til rette og unge jenter som overlevde det greit. Det var liksom tingenes orden.

Mitt inntrykk er at det som unge jenter i dag ser som overgrep, så vi på som normalt. Kanskje uønsket, men ikke akkurat hendelser vi ble ødelagt av.

Selv om flere av mine venninner var svært unge og ble beligget av mye eldre (og gifte!) sjefer, så ble de ikke traumatisert.

Jeg har ikke funnet noe forskning som underbygger at vår generasjon var mer psykisk robuste, så det er ren synsing, for hva det måtte være verdt.

Les også

Én av fem jurister har opplevd seksuell trakassering

Vi er ganske forskjellige

Saken i Aftenposten minner meg om at vi er ganske forskjellige. Jenta ble nemlig traumatisert.

Berusede menn som ligger med enda mer berusede ungjenter, aner jo ikke hvem de beligger. De aner ikke hva de påfører den personen.

#Metoo har mer enn noe minnet dem på hvordan tilfeldighetene kan treffe også dem, i ettertid.

Det gikk ikke så bra med jenta som, etter hva hun selv mener, ble voldtatt av den politiske sjefen Søviknes.

Tilfeldighetene

Det er her #metoo kommer inn. Jenta sier hun forteller historien i dag på grunn av #metoo.

Aftenposten har løst saken på en god måte, så langt jeg kan se, ikke minst ved Trine Eilertsens kloke kommentar.

Jenta mener hendelsen har preget livet hennes i stor grad, og medisinske journaler fra den gangen underbygger det hun sier. Det gjør dypt inntrykk.

Norske sjefer bør våkne opp fra fredagspilsen og se ansvaret

Tilfeldigheter gjør at noen hendelser ødelegger, mens samme hendelse kan være bagatellmessig for andre.

Tilfeldigheter i rusen gjør at vi ramler inn på hverandre, gjør ting vi angrer, treffer noen på måter vi ikke skulle.

Sjefer bør drikke så lite at de alltid har kontroll

Lederansvaret handler ikke bare om å la være å ligge med yngre medarbeidere. Det handler også om å legge rammer for hele gruppen.

Det betyr at sjefer bør drikke så lite at de alltid har kontroll, ikke bare med seg selv, men også over hvorvidt andre blir overstadig beruset.

Retten til å skjenke alkohol gjelder ikke overfor folk under 18 år. Det er lederne i flokken som har ansvaret for at reglene mot skjenking av mindreårige følges.

Rusen som faktor

I #metoo-kampanjen har kjønnsroller og menns holdning til kvinner spilt hovedrollen.

Men rusen som faktor får tilsvarende lite oppmerksomhet.

Uansett hvor mye en mann prøver å få politisk korrekte holdninger, så vil de holdningene ofte fordunste når han er full. Den korteste veien til målet, hvis målet er en adferd han kan være bekjent av i ettertid, er altså å drikke mindre.

Det er mulig alkohol og annen rus nå er blitt mindre vanlig i ungdomspolitikken, slik Terje Søviknes hevder.

Men i arbeidslivet for øvrig? Jeg tviler.

Alle voksne sjefer bør lese saken i Aftenposten. De må drikke mindre og dermed opptre ansvarlig på neste jobbfest.

Bevisstgjøring av begge kjønn

Det går en linje fra mitt 70-tall, via landsmøtet i FPU i år 2000 og til dagens unge.

Det handler om en bevisstgjøring av begge kjønn når det gjelder sex, men også om en økt sårbarhet hos de unge.

Norske sjefer bør våkne opp fra fredagspilsen og se ansvaret.


På Twitter: @Orjas62

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.