Debatt

Kirkene må tas vare på

  • Erik Lunde
Paulus kirke er en kulturskatt og et landemerke på Grünerløkka i Oslo. De siste årene er forfallet blitt mer og mer synlig, skriver Erik Lunde.

Kommune har ansvaret for vedlikehold av kirkene. Det virker ikke som alle er seg bevisst dette ansvaret:

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Paulus kirke er en kulturskatt og et landemerke på Grünerløkka i Oslo. De siste årene er forfallet blitt mer og mer synlig.

I mars falt flere mursteiner ned fra taket. Bare flaks gjorde at ingen mennesker kom til skade. Menigheten og lokalmiljøet har mobilisert i lengre tid for å sikre midler til å sette i stand kirken. Deres engasjement har vist hvor viktig den lokale kirken er for folk.

For KrF er det en stor seier at Høyre, Venstre og KrF-byrådet i Oslo i budsjettet for 2014 og 2015 foreslår å bruke 50 millioner kroner til rehabilitering av kirken.

Paulus er en av flere kirker i Oslo med store behov for rehabilitering og vedlikehold. Kirkelig fellesråd har dokumentert betydelig vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov i årene som kommer.

Oslo KrF har arbeidet i mange år for å sørge for at man tar igjen dette etterslepet, men har ofte vært ganske alene om dette engasjementet i bystyret. Etter at KrF kom inn i Oslos byråd i 2011, har imidlertid kommunen økt sine tilskudd til ivaretagelse og investering i kirkebygg markant. Økte kommunale tilskudd til kirkebygg utløser også økt tilskudd til andre tros— og livssynssamfunn.

Mange av kirkene i Oslo er bygg av stor kulturhistorisk verdi. Samtidig har de stor verdi for folkelivet i sitt lokalmiljø og er hjem for aktive menigheter. De er møteplasser i fest og sorg. Dette er hus som gir mye tilbake, i form av sosialt arbeid og kulturliv. Folk flest reagerer når lokalkirken forvitrer.

Dette gjelder ikke bare Den norske kirkes bygg. Engasjementet har for eksempel også vært stort for å reparere taket på synagogen på St. Hanshaugen, som KrF var med på å sikre penger til i fjor.

Oslo kommune har etter kirkeloven ansvaret for vedlikehold av og investeringer i Den norske kirkes kirkebygg. Det virker ikke som alle er seg bevisst dette ansvaret: Ap, SV og Rødt foreslo å kutte 40 av Oslo-kirkens 50 vedlikeholds- og investeringsmillioner i 2013. De tre røde partiene forsvarte kuttene med at den kommunale støtten til tros- og livssynssamfunn var blitt altfor romslig etter at KrF ble med i byråd!

Jeg håper vi slipper repetisjon av denne øvelsen i bystyret under høstens budsjettbehandling. Alle partiene bør kjenne sitt ansvar og støtte forslaget om å gi 50 millioner kroner til ta vare på Paulus kirke. Å ta vare på Oslos kirker og andre religiøse bygg er å legge til rette for det livssynsåpne samfunn i praksis.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Debatt