Tagging – en evig forbannelse? | Inge Jørgensen

  • Inge Jørgensen
    Oslo
Sameiet Sofienbergaten 13 i Oslo løste sitt taggeproblem ved å invitere kunstmalere og kunststudenter til å dekorere fasaden.

Jeg blir så inderlig forbannet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg blir så inderlig forbannet av å se på denne tilgrising/forsøpling av Oslo og av andre byer, forårsaket av uansvarlige og umodne ungdommer.

Bare Universitetet i Bergen brukte to millioner kroner i løpet av tre år på å fjerne tagging. Hvor mange millioner blir det på landsbasis? Forsøpling, ødeleggelser og store utgifter – og aktiviteten virker ikke å ha gått ned.

Inge Jørgensen

Bøter og straff, men?

Strafferammen for å bli tatt for tagging kan være bøter eller fengsel i inntil ett år, og medvirkning straffes på samme måte. Hvis skadeverket er grovt, kan man etter straffeloven paragraf 352, straffes med bøter eller fengsel i inntil seks år.

Det har også forekommet større bøter hvor taggeren er blitt bøtelagt med flere hundre tusen kroner. Den høyeste boten som er gitt til en tagger var rett i underkant av en million kroner.

Til tider avsettes det husvegger til fri avbenyttelse for tagging og graffiti. Jeg har ingen tro på at det hjelper. Selv vakre trehus, historiske bygninger og fine steinmurer grises til av vettløse taggere.

Det ser ikke ut til at myndighetene prioriteter dette høyt nok. Tagging har foregått i mange tiår nå, og i år ser det verre ut enn noensinne.

Les også

Erling Dokk Holm: «Det er et paradoks at Holmlias rekkehus og gatetun er fødestedet for byens mest beryktede gjeng»

Mine forslag er:

  • Sprayboksene selges kun på få, autoriserte steder. Kjøperne må være over 18 år og de må oppgi navn og adresse. Netthandel med spraybokser stanses. Dette bør bli et prinsipp som alle land i Europa blir enige om.
  • Tagging må tas opp til diskusjon i klasserommet.
  • Natteravnene bør gjøre en innsats.
  • Taggere som blir tatt, settes til å fjerne griseriet!