Debatt

Tobakksplanten som medisinfabrikk

  • Jihong Liu Clarke
  • Bjørn K. Myskja, leder av Samvittighetsutvalget
Charles Arntzen på besøk på Bioforsk på Ås, der han ser på tobakksplanter som lager vaksine mot denguefeber. Her sammen med Jihong Liu Clarke, leder for prosjektet.

Genmodifisert medisin kan redde liv i kampen mot ebola. Har vi råd til å si nei til en slik teknologi?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi sier nei til genmodifisert mat og er svært skeptiske til å utvikle genmodifiseringsteknologi. Samtidig er det nettopp genmodifisert medisin som nå kan redde liv i kampen mot ebola.

Har vi råd til å si nei til en slik teknologi?

Det beste eksempelet er kanskje ebolamedisinen som er laget i transgene tobakksplanter ved hjelp av genteknologi.

Jihong Liu Clarke.

Utbruddet i Vest-Afrika har ført til at over 10.000 er smittet og rundt 5000 er døde av ebola allerede. Uten tilgjengelig medisin eller vaksine blir den eksperimentelle ebolamedisinen ZMapp det beste håp for dem som rammes. Denne medisinen produseres i en genmodifisert plante og har reddet livet til flere ebolasmittede.

Forsker Charles Arntzen, mannen bak teknologien for å fremstille ZMapp, har nylig besøkt Bioforsk på Ås og andre institutter i Norge. Han har holdt flere foredrag og intervjuer om hvordan de har gått frem for å fremstille medisinen i transgene tobakksplanter.

Positive muligheter

Imidlertid er ikke ebolamedisin det eneste genteknologiske produktet som viser de positive mulighetene i denne teknologien. De færreste vet at samme prinsipper også brukes i det norske forskningsmiljøet.

I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråds program Global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC), har Bioforsk ved Ås i samarbeid med miljøer ved Max Planck Institut i Tyskland og Østerrike produsert vaksine mot denguefebervirus i genmodifiserte tobakksplanter.

Bjørn K. Myskja.

Det har nylig brutt ut denguefeber i Sør-Kina, og over 1000 mennesker er smittet. Til tross for minst 50 års innsats fra verdens forskningsmiljøer og farmasiindustri, eksisterer det fortsatt ingen vaksine eller medisin mot denguefeber. Dagens genmodifiseringsplanter er først og fremst rettet inn mot reduksjon eller forenkling av jordbrukets bruk av plantevernmidler av ulike slag. Imidlertid har teknologien stort potensial for å løse viktige oppgaver.

Det illustreres av forskningen på å bruke tobakksplanter som fabrikker for produksjon av medisiner mot alvorlige sykdommer som rammer de aller fattigste i verden.

Videre kan den hjelpe å utvikle matplanter som kan vokse der det er dårlig vanntilgang, redusert jordkvalitet eller andre bremser på menneskers mulighet til å bedre sin livssituasjon.

Her hjemme kan teknologien også bidra til å finne alternative kilder til fôr i oppdrettsnæringen og til å produsere biodrivstoff av norskprodusert tremasse, for å nevne noe som er viktig for norsk næringsliv.

Sunn skepsis

Det har vært gode grunner til å være tilbakeholden når det gjelder å ta i bruk eksisterende kommersielle genmodifiseringsprodukter i Norge.

Det er imidlertid viktig at sunn skepsis ikke forhindrer at vi benytter denne teknologiens lovende potensial og styrker forskningen på dette feltet. Det har de siste tiders nyheter om tobakksplantens potensial som medisinfabrikk vist med all tydelighet.

Flere meninger? Les hva Debattredaktøren anbefaler.

Les mer om ebolamedisin:

Forsker Charles Arntzen og Sissel Rogne i Bioteknologirådet:

Les også

Å produsere ebolamedisin i planter kan være en del av løsningen

Nyhetssak om utviklingen av en medisin mot ebola:

Les også

- Det gir en viss skyldfølelse

Lindis Hurum, nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser:

Les også

  1. «Ebola-medisin blir nedprioritert til fordel for midler mot hårtap og sviktende potens»

Les mer om

  1. Debattredaktøren anbefaler
  2. Debatt
  3. Ebola
  4. Helse