Debatt

Kort sagt, onsdag 27. november

  • Debattredaksjonen

Dopapirsalg. Biodrivstoff. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mer dopapirsalg er det siste vi trenger

For hele den brede, norske frivilligheten er retten til å få tilbakebetalt moms det største og viktigste felleskravet. Når de borgerlige partiene i budsjettenigheten tar bort 15 millioner kroner fra momsordningen, svikter de frivillighetens fremste sak og svekker sin egen regjerings opptrapping.

15 millioner kroner tilsvarer at barn og foreldre må selge 3,6 millioner ekstra ruller med dopapir eller 750.000 ekstra kakebokser til naboer og kolleger. Summen av alt utstyr som skal betales for at barn og unge skal delta, blir bare større og større. Å kutte penger til bredden i frivilligheten går derfor mest ut over de familiene som har minst fra før.

Kontrasten til resten av partiene på Stortinget er stor. Med denne politikken svekkes borgerlig sides troverdighet som forkjempere for et fritt og sterkt sivilsamfunn. Politikken de fører nå, er noe helt annet enn hva de sa i opposisjon i 2013. Da ville partiene ha full og rettighetsfestet momskompensasjon.

I budsjett etter budsjett har Stortinget de siste årene gitt større tilskudd til å refundere moms, og mange politikere har uttrykt sterk støtte til å fullfinansiere ordningen. Politikken har gått i riktig retning, men det har gått sakte. I fjor manglet det fortsatt nesten en halv milliard for å komme i mål med full momskompensasjon.

Når regjeringspartiene i budsjettbehandlingen nå går feil vei, er det en form for splitt og hersk-taktikk. Rettighetsfesting og forutsigbare rammer gjør at den enkelte frivillige organisasjon ikke er avhengig av å smigre seg inn på stortingspolitikere i en alles kamp mot alle.

Vi frykter mer offentlig styring av frivillige organisasjoner og en frivillighet som er altfor avhengig av foreldres lommebok. Mer press på å selge dopapir og kakebokser er det siste norske barn og foreldre trenger.

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge


Ustabile rammevilkår for biodrivstoff

I Aftenposten 20. november argumenterer statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet for å la alt biodrivstoff bli omfattet av veibruksavgiften. Han sier at «all veitrafikk, uavhengig av type drivstoff som brukes, påfører samfunnet kostnader. Derfor er det ikke urimelig at også dette drivstoffet ilegges veibruksavgift». Han nevner ulykker, kø, støy og veislitasje som eksempler på belastning all veitrafikk påfører samfunnet.

Veibruksavgiften skal ifølge Næsje ikke oppfattes som en miljøavgift. Likevel brukes den som nettopp dette overfor elektriske biler som helt slipper avgiften. Siden 2010 har myndighetene vært tilhenger av å bruke fritak for veibruksavgiften for å fremme bruk av miljøvennlig biodrivstoff. Da høres det rart ut når Næsje i tirsdagens Aftenposten plutselig bruker prinsipielle argumenter for å fjerne incentivene.

Det betyr at myndighetene, på tross av det Næsje nå uttaler, i nesten 10 år har ansett veibruksavgiften som et verktøy for både å prise negative effekter ved transport og fremme miljøhensyn. Det synes vi er bra. Vi forstår derfor ikke hvorfor den samme logikken fortsatt ikke skal gjelde for miljøvennlig biodrivstoff i 2020.

Konsekvensen av regjeringens forslag er at det vil bli mindre omsetning av avansert biodrivstoff, altså biodrivstoff som produseres fra avfallsprodukter. Klimagassutslippene fra kjøretøy på norske veier vil etter alle solemerker gå opp og øke de nasjonale klimagassutslippene med 1,5 prosent. Regjeringens forslag rammer i tillegg de selskapene som har gjort det regjeringen har bedt om, nemlig å satse stort på avansert biodrivstoff.

Ketil Thorsen, Daglig leder i Preem Norge AS

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt