Debatt

Kort sagt, tirsdag 28. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Mat fra storkjøkken. Er Sivilforsvaret blitt irrelevant? Koronastengte universiteter. Her er dagens innlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hjelpsomme pleiere og mat fra storkjøkken

Jeg leste med interesse innlegg i Aftenposten 13. juli og fikk lyst til å svare litt på det. Jeg har selv vært på sykehjem i snart to år. Det har vært en stor påkjenning å flytte hjemmefra, både på kropp og sjel. «Sjef i eget liv» blir jeg nok aldri mer. Jeg er både rask og frisk, takket være de utrolig snille og hjelpsomme pleierne. De er Guds engler på jorden, så de må dere ta godt vare på.
Angående mat fra storkjøkken: Den er svært dårlig. Når «kokkene» først skal lage mat, kan de likeså godt lage god og appetittvekkende mat. Smaker de på maten før de sender den ut? Eller tror de at vi eldre mister smak og lukt?
Jeg ønsker dere en god sommer!

Rigmor Sandholt, 96 år


Sivilforsvaret er relevant som aldri før

I et debattinnlegg 10. juli skriver fire «menige» i Sivilforsvaret at organisasjonen nok en gang er irrelevant. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i.

Jeg har vært tjenestepliktig mannskap i Sivilforsvaret i 28 år. Min avdeling består av halvparten kvinner og halvparten menn med god lokal forankring. Igjen og igjen er vi en trygg og forutsigbar samarbeidspartner for brannvesenet, politiet og helsevesenet.

Det erfarte befolkningen da vi deltok i massevaksinering i 2009, i krevende innsatser under terrorhandlingen i 2011, omfattende skogbrannslukking deltagelse og under koronaviruset. Dette omtaler de fire «menige» omtrent som «bullshit» i innlegget sitt.

For meg er det meningsfullt å delta i Sivilforsvarets humanitære oppdrag. Å komme tett på pårørende er både belastende og berikende på samme tid. Vi er der for dem. De fleste i samfunnet anerkjenner dette. Derfor mottok vi den gjeve «Samfunnssikkerhetsprisen 2018» for «ekstraordinær og uselvisk innsats».

Til de fire «menige» vil jeg nevne en historie fra 22. juli 2011 skrevet av en sivilforsvarssjef på vegne av de tjenestepliktige:

«Vi visste at dette ville bli grufulle forhold å arbeide under. Vi trøstet, ga varme og omsorg. Vi hjalp til med å bære bort de omkomne. De letteste likposene var de tyngste å bære. Inne på land registrerte og sorterte vi de dreptes eiendeler: kofferter, bamser og gitarer. Alt som forventningsfull ungdom tar med seg på leir. Vi overleverte de dødes eiendeler på en verdig måte til de etterlatte. Tyngende deler av arbeidet måtte utføres av Sivilforsvaret. Mens mange etater virker spennende, er vi en organisasjon som bare virker.»

Jeg tenker at historien ovenfor får være mitt tilsvar til de fire. Ja, Sivilforsvaret er relevant som aldri før.

Iris Maria Amundsen, tjenestepliktig leder i Sivilforsvaret


Ja, vi må lære

Ti forskere spør i Aftenposten 14 juli om vi i en ny krisesituasjon vil få en mer nyansert nedstengning av universitetene. Svaret er ja. Som jeg skrev i Khrono 22 juni, å stenge et universitet bør være noe av det siste man vurderer.

Forskernes innlegg forsterker budskapet og ser fremover. Det er klokt. Beslutninger ble tatt etter beste evne i en krevende situasjon. Spesielt var tiden rundt 12. mars utfordrende. Hele landet ble på få timer snudd på hodet. Kanskje kunne noen av de mange retningslinjene fra Regjeringen ha blitt tolket mildere.

Etter pandemien vil vi kunne se effektene på studieprogresjon, læring og studenters psykiske helse. Vi vil da også til fulle kunne se konsekvensene for forskningen. Deler av denne er blitt skadelidende. Uten tilgang til laboratorier og infrastruktur ble mange prosjekter, stipendiater og postdoktorer forsinket. 7. april fikk vi heldigvis åpne opp for noen utvalgte grupper. Regjeringen prioriterte stipendiater og postdoktorer.

Det essensielle samspillet på tvers av akademia, med allmennheten og med politikk og næringsliv vil også dra nytte av post pandemi-refleksjon. La oss se fremover med optimisme. Vi kan komme ut av krisen med en tydeligere samfunnsforståelse av universitetenes rolle og ansvar. Det vil også være en viktig del av beredskapen for kommende kriser.

Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt