Debatt

Kort sagt, søndag 2. august

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Forskningsstengte universiteter og tolketjenester er temaene i dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ta lærdom av forskningsstengte universiteter

Det gleder oss at rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i sitt svar i Aftenposten 28. juli i god forskningstradisjon er opptatt av å ta lærdom av historien – nettopp det vår kronikk 14. juli, etterlyste. Som han sier kunne kanskje «noen av de mange retningslinjene fra Regjeringen ha blitt tolket mildere».

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (og leder for Universitets- og høyskolerådet) er mindre selvkritisk, men innrømmer i et debattinnlegg 24. juli «at det er mulig at forskning kunne vært skjermet for de mest inngripende tiltakene».

Olsens sammenligning med restauranter er misvisende. Det er rett at «i motsetning til privat sektor var ingen av våre [universitetets-]ansatte truet med permittering eller oppsigelser». Men en del unge forskerne gikk ikke «travle dager i møte» (slik deres ledere gjorde), de ble i praksis satt på vent (med lønn). Noen av dem mistet muligheten til viktige resultater og vil derfor stille svakere i jobbkonkurransen.

Mange prosjekter, spesielt de med empirisk arbeid, brukte opp penger på ingenting. Konsekvensene for de ansatte og forskningen vil synes først om noen år.

Situasjonen for unge forskere er bare én av faktorene vi påpekte. Vi håper landets rektorer følger opp Stølens intensjon om å ta lærdom av vårens forskningsstengte universiteter. Dernest ønsker vi dem lykke til med å forklare dette til kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, Kristine Beate Walhovd, Universitetet i Oslo, Bjørn Lau, Universitetet i Oslo, Bård Harstad, Universitetet i Oslo, Dag Lorents Aksnes, Universitetet i Bergen, Jarl Giske, Universitetet i Bergen, Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen, Bernt-Erik Sæther, NTNU, og Nigel Yoccoz, Universitetet i Tromsø


Taushetsplikten gjelder også for tolker

I Aftenposten 30. juli viser en anonym tolk til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nettsider om tolkens rolle og at «det norske lovverket inneholder ikke spesifikke bestemmelser om tolkens oppgave og taushetsplikt». Det tolken unnlater å nevne, er at tolker skal utføre sitt arbeid i henhold til «Retningslinjer for god tolkeskikk», som definerer hvordan en tolk skal utøve sitt yrke.

Oppgaven som tolk er bundet til tillit. Det norske lovverket har ennå ikke en egen tolkelov, men den taushetsplikten i forvaltningsloven som gjelder alle som utfører oppdrag på vegne av det offentlige, omfatter også tolkene.

Tolker blir berørt av bestemmelsene om taushetsplikt i flere særlover. Når en tolk bistår helsepersonell i deres kommunikasjon med fremmedspråklige klienter, er tolken i lovens forstand deres «medhjelper». Tolken er da undergitt den samme yrkesmessige taushetsplikt som gjelder for den enkelte yrkesgruppe.

Taushetsplikten etter disse bestemmelsene er svært streng og omfatter alle opplysninger om personlige forhold. Taushetsplikten består etter endt oppdrag og etter at tolken har sluttet å praktisere som tolk.

Ved brudd på retningslinjene for god tolkeskikk, kan IMDi fjerne en kvalifisert tolk fra Nasjonalt tolkeregister. Når ufaglærte som tar oppdrag som tolk gjør det samme, har ikke IMDi den samme sanksjonsmuligheten. IMDi oppfordrer derfor alle som bruker tolk, til å anse tolker som fagpersoner på lik linje med andre profesjoner og benytte kvalifiserte tolker.

Libe Rieber-Mohn, direktør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt