Totalt misvisende om norske stønadsmottagere | Anna Serafima S. Kvam

  • Anna Serafima S. Kvam
Dette er en av tegningene som ble brukt til å illustrere A-magasinet-saken «Pasienten har alltid rett». Artikkelen har fått mye kritikk på sosiale medier.

A-magasinets sak om norske fastleger har flere alvorlige svakheter og bidrar til å opprettholde farlige fordommer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hysteriske anekdoter om norske pasienters hårreisende krav pusles i Aftenposten sammen med grafer som skal illustrere en voldsom vekst i antallet sykmeldinger og stønadsmottagere. Problemet er bare at y-aksen på flere av grafene er kuttet på en slik måte at minimale endringer fremstår som enorme økninger.

Sven Egil Omdal dokumenterer i et facebook-innlegg hvordan grafen som skal fremstille fastlegekonsultasjoner, rett og slett lyver.

Den reelle oppgangen i det absolutte antallet legebesøk er på 0,3 prosentpoeng fra 2017 til 2018, men befolkningsveksten i samme tidsrom på 0,7 prosentpoeng. I realiteten har andelen legebesøk pr. person dermed gått ned.

Anna Serafima S. Kvam, student og skribent

Et grelt bilde

Den feilaktige grafen blir attpåtil brukt til å implisere en sammenheng mellom enkelthistoriene og en påstått vekst i sykmeldinger og mottagere av uføretrygd.

Nylig fikk vi et kræsjkurs i hvor inngrodde fordommene mot stønadsmottagere er.

Skandalene i NAV og Skatteetaten er et grelt bilde på hvor galt det kan gå når systemet nærer en iboende mistillit mot enkelte mennesker. I dagens avis konstrueres dessverre en slik sammenheng som bygger på og reproduserer nettopp fordommen om at stønadsmottagere er snyltere.

Mangler modererende stemmer

Sjelden har jeg sett en sak som så tydelig bærer preg av at journalistene ikke har vendt det kritiske søkelyset mot egne blindsoner i arbeidet med kildeutvalg, intervjuobjekter og fremstilling av fakta.

Det er kritikkverdig at journalistene ikke har funnet plass til modererende stemmer som kan gi et innblikk i de prosessene som faktisk kreves for å få utløst uføretrygd. Nei, det er ikke like «lett» å få utbetalt en slik stønad som å skaffe seg et par dagers sykmelding.

Var det noe fjorårets skandaler skulle lære oss, så var det nettopp å unngå denne typen skadelige og feilaktige generaliseringer. Aftenpostens journalister og redaktører har tilsynelatende ikke lært.

Aftenposten har beklaget fremstillingen av grafene og endret dem etter publisering.

  • Her er saken som kritiseres: