Debatt

Kort sagt, torsdag 6. februar

  • Debattredaksjonen

Kraftkabelen NorthConnect. Kriminalitet på Grønland. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stopp NorthConnect, AP!

Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran skriver i Aftenposten om NorthConnect-kabelen: «Mye underlig er blitt sagt etter Arbeiderpartiets nei til utenlandskabelen NorthConnect.»

Dette høres ut som et nei, men senere i innlegget skriver de to at det må «høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene først. Det er ikke aktuelt for oss å bygge enda en kabel uten at dette er på bordet». Og videre: «Ap vil ikke privatisere strømkablene. Vi har fått gjennom i Stortinget at kun Statnett kan eie og drifte utenlandskabler, og at dette må inn i energiloven ( ... ) Dette er Arbeiderpartiets politikk. Ikke alle er enige i den.»
Det siste er helt riktig, og jeg er en av dem. Det må da gå an å si nei til konsesjon til NorthConnect – punktum! Uten å vanne ut dette standpunktet, noe som i realiteten åpner for kabelen.

Det ligger forslag i Stortinget om å instruere regjeringen til ikke å gi NorthConnect konsesjon. Hvis AP krever finurlige forbehold etter Barth Eides ACER-metode, vil partiet bidra til at konsesjon kan bli gitt, og åpne for realisering basert på «erfaringer» og statlig eierskap.

Arbeiderpartiet må snart ta inn over seg at det er NorthConnect som er problemet for den industrien Tajik og Skjæran har rørende omsorg for, ikke hvem som bygger og eier kabelen!

Hogne Hongset, Foldfjorden


En modell for Grønland?

Aftenposten har i flere reportasjer belyst den eksplosive utviklingen av kriminalitet på Grønland i Oslo. Utfordringen blir å møte denne utviklingen med adekvate tiltak.

I Gentofte (Danmark) har man svært gode erfaringer med å innføre en problemløsningsmodell som de kaller «samskabelse». Prinsippene er ganske enkle og er basert på at kommunen har utviklet en modell for å samarbeide om problemløsning med et bredt spekter av interessenter i og utenfor kommunen. Modellen sikrer innovative og fremtidsrettede løsningsforslag og ikke minst at eierskap til løsningene er forankret lokalt.

Problemløsningen er noe kommunen nå gjør sammen med lokale krefter. Målet er å skape et samspillsdemokrati hvor alle forsøker å spille hverandre gode. Kommunen blir en fasilitator for prosessen og overvåker sammenhenger og utvikling i lokalsamfunnet.

De komplekse problemstillingene som er avdekket på Grønland, er spesielt godt egnet for «Gentoftemodellen», der tiltakene utvikles og gjennomføres i en lokal prosess med kommunen som en profesjonell fasilitator.

Hans Edvardsen, Gjeslingan AS


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. NorthConnect
  3. Kriminalpolitikk