Det er riktig å rive Y-blokken. Det handler særlig om ett ord: sikkerhet. | Frode Jacobsen

  • Frode Jacobsen
Risikoen er for stor til at et regjeringsbygg kan ligge over en så trafikkert vei, mener Frode Jacobsen.

En åpenbar læring etter 22. juli må være at vi skal ta advarsler på alvor.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

TV-serien 22. juli høster gode ord. Serien hylles på sosiale medier, ofte med kommentaren «aldri glemme». Vi sier det samme når vi markerer de tragiske hendelsene på årsdagen for terrorangrepene som drepte 77 mennesker 22. juli 2011.

Det er lett å si «aldri glemme». Men mener vi alvor med ordene? De fleste unnlater fortsatt å gå til motmæle mot hatefulle ytringer på sosiale medier. Og tar vi på alvor trusselen fra høyreekstreme grupper og enkeltpersoner?

Det er ikke nok å si «aldri glemme». Vi må også mene det gjennom aktiv handling. Vise at vi mener alvor. At det ikke er innholdsløse og tomme ord.

En bagatell

Dette perspektivet må også inn i debatten om Y-blokken. Jeg ser at det omtales som en «tragedie» dersom Y-blokken blir revet. Det provoserer meg kraftig. Tragedien skjedde 22. juli 2011 og kostet 77 mennesker livet. Et bygg som blir revet som følge av en demokratisk prosess, vil alltid være en bagatell i forhold.

Reaksjonene mot vedtaket om riving av Y-blokken har vært mange og kraftige.

Jeg er glad for engasjement om byutvikling, for at folk vil ta vare på viktig kunst i byen vår og for kulturhistorien.

Likevel har jeg og Oslo Arbeiderparti kommet til at det er riktig å rive Y-blokken. Det handler særlig om ett ord: sikkerhet.

Ingen festning

La det være sagt: Sikkerhet kan ikke trumfe alt. Vi ønsker ikke å gjøre Oslo sentrum eller det nye regjeringskvartalet om til en festning. Ikke skaper det trygghet heller. Hverken for dem som jobber der, eller for oss som bor og ferdes i byen vår.

Y-blokken ligger over en meget trafikkert ringvei. Så langt vi er kjent med, konkluderer alle sikkerhetsmessige vurderinger med at risikoen er for stor til at et regjeringsbygg kan ligge der over tunnelen.

La meg derfor gå tilbake fem år før bomben smalt ved Høyblokken. I 2006 ble det fremmet ønske fra Statsbygg og regjeringen om at Grubbegata burde stenges av sikkerhetsmessige grunner.

I 2007 sa Oslos politikere nei til dette ønsket, før flertallet snudde i 2008.

Bomben mot regjeringskvartalet kunne vært unngått dersom vedtaket hadde blitt gjennomført de tre påfølgende årene. Det skjedde ikke.

Les også

Statsråd Nikolai Astrup om Y-blokken: Beslutningen er fattet, og tiden er kommet for å gjennomføre vedtaket.

Klare råd

27. februar 2007 hadde Aftenposten en leder med følgende overskrift: «Hypotetisk og hysterisk». Avisen skrev blant annet: «Dette er etter vår oppfatning uttrykk for en like hypotetisk som hysterisk tankegang som vi burde vært spart for.»

Resten av historien kjenner vi. Aftenposten har erkjent at de tok feil. Mange har beklaget at Grubbegata ikke ble stengt. Hva kan vi lære av dette når vi sier «aldri glemme»?

En åpenbar læring må være at vi skal ta advarsler på alvor. Når de som har greie på sikkerhet, sier at risikoen er for stor, så lytter vi til det og handler deretter. Rådene om Y-blokken er klare og entydige.

Et åpent sår

Snart skal vi markere niårsdagen for terroren. Fortsatt er regjeringskvartalet et åpent sår. Beslutningene er tatt. Prosessen har vært åpen og demokratisk. Gjenreisningen og gjenoppbyggingen tar for lang tid. Regjeringen må få fortgang i arbeidet med å skape et nytt regjeringskvartal som kan bidra til å skape et åpent, trygt og tilgjengelig byrom.

Jeg er sammen med og ofte i kontakt med overlevende, foreldre og venner av ungdom som ble drept av terroristen.

Jeg kommer ikke til å se dem inn i øynene og si: «Vi har fått klare råd om at vi av hensyn til sikkerheten ikke kan ha et bygg over tunnelen. Det tror jeg ikke noe på. Slike terrorhandlinger skjer ikke her en gang til. Vi kan ikke rive bygget med bakgrunn i en hypotetisk og hysterisk tankegang».

Den risikoen tar jeg ikke.

Vi skal aldri glemme!


Vedtaket om rivingen av Y-blokken har skapt et enormt engasjement. Her er et lite utvalg meninger:

Elton, Claussen og Hembre: Redd Y-blokken, statsminister!

Knut Olav Åmås: Vi har aldri hatt mer av truet og utsatt kulturarv

Aftenposten mener: En riktig justering av regjeringskvartalet

Riksantikvaren vil stoppe riving av Y-blokken

Gudmund Stokke: Rivingen av Y-blokken skaper nye muligheter for Oslo

Hindsbo, Solbakken, Ustvedt og Simonsen: Hva er det med Y-blokken? Hvorfor betyr dette bygget så mye for noen av oss?


Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter