Jo, motdemonstrasjonen på Tøyen var en antirasistisk seier! | Daniel Vernegg og Tale Hammerø Ellingsvåg

Motdemonstrasjonen mot SIANs markering på Tøyen torg lørdag 28. september.

Det skal være ubehagelig å være rasist.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I forrige uke hevdet Knut Olav Åmås i sin lørdagsspalte i Aftenposten at motdemonstrasjonen som møtte den rasistiske organisasjonen SIANs (Stopp islamiseringen av Norge) markering på Tøyen torg 28. september var et feilgrep. Ifølge Åmås var motdemonstrasjonens primære effekt å gjøre rasistene «større og viktigere enn de er».

Daniel Vernegg er tilknyttet Oslo mot rasisme.


Slik Åmås ser det, burde antirasistene og Tøyens innbyggere i stedet for å forsøke å gjøre SIANs opphold på torget så ubehagelig som mulig gjennom å drukne dem i støy, heller ha fulgt rådet fra bydelsutvalgsleder Line Oma (Ap) om å «la SIAN få et folketomt Tøyen torg» for ikke å gi rasistene oppmerksomhet.
«Det hadde vært noe», skriver han.

«Ideell ytringskultur»

Samtidig som Åmås tilsynelatende foretrekker at SIAN overses under torgmøter hvor de dehumaniserer muslimer og argumenterer for etnisk rensing, åpner han for at også mer radikale virkemidler kan være legitime i den antirasistiske kampen. For eksempel kan man «snu ryggen til» eller «stå ved siden av en stand og mot-informere».

Tale Hammerø Ellingsvåg er tilknyttet Oslo mot rasisme.

Man kan se for seg at Åmås ville kunnet tilføye at en da må passe på ikke å lage for mye oppstyr rundt at man snur ryggen til, og at en når man «mot-informerer», passer på ikke å snakke så høyt at man overdøver noen. Gjør man ikke det, kan man vel risikere at SIAN sier at de blir kneblet og fremstår som «viktigere enn de er».

Holder argumenter mot rasister?

Åmås virker ikke å være helt sikker på hvordan (eller hvorvidt) man bør ta til motmæle mot rasistene. Han er dog sikker på at «å overdøve sine motstandere fullstendig er iallfall ingen ideell ytringskultur».

For Åmås er det implisitt at kampen mot rasisme vinnes gjennom å presentere de beste argumentene, og at man ved å motvirke polarisering og følelser av utenforskap blant rasistene, vil gjøre dem mer mottagelige for disse. Dette gjør at han kan hevde at det er i den antirasistiske kampens interesse å «la SIAN få et folketomt Tøyen torg» hvor de uimotsagt får appellere for etnisk rensing.

SIANs motdemonstranter hadde tatt med seg faner og bannere.

Fascistiske organisasjonen bør knebles

Et viktig utgangspunkt for oss tilknyttet Oslo mot rasisme er at det finnes enkelte diskusjoner som ikke skal tas. Ved å «ta debatten» om påstander som at «muslimer er i ferd med å overta Europa og bør tvangsdeporteres», oppnår man lite annet enn å bidra til å gi disse et skinn av legitimitet. Å diskutere med SIAN på deres premisser flytter ordskiftet mot høyre og virker dehumaniserende overfor målskivene deres.

Fremfor å gi fra oss Tøyen torg, valgte vi å overdøve SIAN. Det skal være ubehagelig å være rasist. Vi gjorde det vanskelig for rasister å våge seg til Tøyen, og vi tror oppmøtetallet på deres side ville vært mye større uten oss. Det er ikke artig å bli møtt av tusen mennesker som roper «Hele Oslo hater rasister» og ber deg pelle deg hjem.

I tillegg fungerte motdemonstrasjonen samlende for et bredt mangfold av antirasister og lokale innbyggere som sammen viste at Tøyen er mangfoldets bydel. Motstanden som møtte SIAN på Tøyen torg var en enorm seier for antirasismen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.