Moria: Norge må handle nå | Jagland, Bondevik, Godal, Vollebæk

Den europeiske menneskerettsdomstolen har slått fast at forholdene i de greske leirene ikke samsvarer med Menneskerettighetskonvensjonen, skriver innleggsforfatterne.

Noe annet vil være i strid med våre beste humanitære tradisjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er hjerteskjærende scener i flyktningleirene på Moria og andre greske øyer. Det haster med å hente sårbare barn og unge ut av leirene. Flere europeiske land og EU-kommisjonen har tatt initiativ til en stor humanitær hjelpeoperasjon i samarbeid med greske myndigheter og FNs høykommissær for flyktninger. Målet er raskt å hente ut 1600 enslige barn og unge fra leirene. 11 europeiske land er til nå med.

Thorbjørn Jagland (Ap) er tidligere norsk statsminister (1996–1997), utenriksminister og stortingspresident, og han er også tidligere generalsekretær for Europarådet.
Kjell Magne Bondevik (KrF) er tidligere norsk statsminister (1997–2000 og 2001–2005).

Et kontinent basert på humanistiske idealer

Denne innsatsen er i samsvar med Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Den gjelder for alle mennesker som har satt sin fot på europeisk jord. Den europeiske menneskerettsdomstolen har i en dom slått fast at det ikke er anledning til å sende folk fra europeiske land tilbake til leirene i Hellas. Dermed har domstolen slått fast at forholdene i de greske leirene ikke samsvarer med Menneskerettighetskonvensjonen. 47 land har ratifisert denne konvensjonen og dermed stadfestet at Europa er et kontinent basert på humanistiske idealer.

Dette må være utgangspunktet når Stortinget nå skal behandle flere forslag om hva Norge bør gjøre. Partiene har signalisert ulike holdninger til hvordan Norge best kan besvare utfordringen. Regjeringen på sin side avventer en bedre innretning av den europeiske innsatsen.

Knut Vollebæk (KrF) er tidligere ambassadør til flere ulike land for Norge, og han var utenriksminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering.
Bjørn Tore Godal (Ap) er blant annet tidligere utenriksminister og forsvarsminister og er tidligere ambassadør for Norge til Tyskland.

Norges ledende rolle

Norge har siden Fridtjof Nansens tid hatt en ledende rolle i humanitære operasjoner, også i vår egen verdensdel. Krigen på Balkan utløste omfattende solidaritet fra vår side. Vi har en europeisk politisk og rettslig forpliktelse gjennom Europarådet og Schengen-samarbeidet, og Norge har bidratt til å finansiere de flyktningleirene på Moria og andre greske øyer som nå er sprengt. Denne forpliktelsen kan ikke nullstilles av at flyktninger har det like ille eller verre andre steder.

Det er bredt folkelig engasjement for solidaritet med enslige barn og unge fra de greske øyene. Mange kommuner, ikke minst de store bykommunene, har klargjort at de kan ta sin del. Nå bør Stortinget samle seg om et effektivt flertallsvedtak som gjør at vi yter vår skjerv snarest mulig. Noe annet vil være i strid med våre beste humanitære tradisjoner.

Det er et bredt folkelig engasjement for solidaritet med enslige barn og unge fra de greske øyene, skriver innleggsforfatterne. Ett slikt engasjement er de 7499 parene med sko som ble plassert på en strand på Ulvøya i mars.

Det haster

Vi kan ikke vente at de enslige barna og unge Norge henter ut fra Hellas, er klarert som kvoteflyktninger. Det er det ikke noe apparat for i leirene. En betryggende og endelig behandling av flyktningstatus kommer i neste runde og er mottagerlandenes ansvar. Men det vi kan regne med, er at FNs høykommissær for flyktninger og greske myndigheter gjerne vil samarbeide om å få de mest sårbare barna og unge ut av leirene. Det er nettopp dette de så innstendig har bedt de europeiske landene om.

Norge må handle – og det haster. Da må vi være proaktive gjennom en offensiv politikk fra regjeringen, støttet av et storting der partiene setter mulige taktiske hensyn til side og samler seg om retningsgivende flertallsvedtak. Bare det kan gi resultater nå!

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.