Kort sagt, onsdag 29. april

Husdyrindustrien. Narkotikapolitikk. Humanitære organisasjoner. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Også norsk husdyrhold er industri

Norsk Landbrukssamvirke prøver i sitt svar til min kronikk å male et bilde av norsk kjøttproduksjon som vesensforskjellig fra resten av verden. Men når tusenvis av kyllinger stues sammen på samme gulv, og store deler av grisepopulasjonen har stressrelaterte lidelser, er det fordi også den norske dyreproduksjonen er industri.

Forestillingen om at norske husdyr er «friske», er misledende. På tross av korte liv lider dyrene av en rekke fysiske problemer. Norge bruker over fem tonn antibiotika til produksjonsdyr årlig, selv om flere land bruker mer. Bruken pr. kg kjøtt er høyere enn oppgitt, fordi den også «fordeles» på over en million tonn oppdrettsfisker. Fiskeoppdrettsnæringen er et godt eksempel på at dyr ikke trenger å være «friske og sunne» bare fordi de ikke får antibiotika.

Pandemifaren ved kjøttindustrien er ikke knyttet til enkeltland, men til hele det globale matsystemet og den høye etterspørselen etter kjøtt.

Norge kjøper de samme intensive broilerne fra de samme internasjonale broilerfirmaene som broilerprodusenter i resten av verden. Norge importerer fôrråvarer fra tidligere skogsområder til husdyrfôr på samme måte som andre land. Og på samme måte som mange andre land, hevder næringen samtidig at de er «best i verden».

Faktum er at norsk kjøttproduksjon er del av den globale industrien – et matsystem som skaper klima- og naturkrise, påfører dyr lidelser og er en risiko for folkehelsen.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH


Lukket rusmiljø på Elgsletta

Torsdag 23. april spør representanter for Vahl skole hvordan Elgsletta kan bli sett som et velegnet sted for rusmiljøet. Skolen ligger 300 meter fra sletten, og barna i bydel Gamle Oslo fortjener et trygt og godt nærmiljø, skriver de. Debattinnlegget føyer seg inn i vrimmelen av «not in my back yard»-innspill som sier «ikke her» – uten å fremme noe alternativ.

Det bør være klart for enhver at ingen ønsker et åpent rusmiljø hverken her eller der. Alle ønsker trygge og gode nærmiljø. Vårt forslag om værested for rusmiljøet på Elgsletta er ikke et forslag om å la ting være som de pleier på et spesifikt sted. Derimot innebærer det å skape avgrensninger mellom rusmiljøet og resten av byens befolkning. Med tilrettelegging for mindre konflikter, mindre sprøyteavfall og større trygghet for alle.

Rusmiljøet er i 50 år blitt jaget og stresset, situasjonstilstanden har rammet brukere og nærmiljø og skapt høyt konfliktnivå. Vårt forslag om værested er inspirert av den danske byen Aarhus, som har hatt en slik plass siden 2004. Den har ført til nedgang i alt negativt som et åpent rusmiljø fører med seg. Også Bergen har nylig opprettet en slik plass, og Oslo kommune har det til utredning.

Elgsletta er fra før så belastet at det er innlysende at bygging av et avgrenset uteområde der, vil skape en så mye bedre situasjon at det vil merkes helt til Vahl skole og hele området rundt.

Arild Knutsen, leder, Foreningen for human narkotikapolitikk


Ubalansert og tendensiøst av NGO Monitor

På ny fremsetter NGO Monitor uriktige påstander om Norsk Folkehjelp og våre samarbeidspartnere. Vår partner i Palestina, UAWC, som er det palestinske Bonde- og småbrukerlaget, har siden 80-tallet jobbet for å styrke palestinske bønders situasjon. UAWCs arbeid gjennomgår årlig rigid kontroll av oss og andre givere.

Norsk Folkehjelp har gjennom 80 år jobbet som en humanitær organisasjon og har nesten 14.000 medlemmer. Vi samarbeider selvsagt ikke med terrorister.

NGO Monitor fremsetter stadig påstander som blir tilbakevist av store, seriøse aktører samt en rekke tidligere samfunnstopper i Israel. En israelsk rapport beskrev i 2018 NGO Monitor som ideologisk drevet med et formål om å støtte Israels okkupasjon av palestinske områder.

Arbeidsmetoden er svertekampanjer mot israelske, palestinske og internasjonale menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner som er kritiske til okkupasjonen. NGO Monitor deler heller ikke informasjon om hvem som finansierer virksomheten deres. Det gir grunn til spekulasjon.

NGO Monitor konkluderer, som Fremskrittspartiets Gulati, i skyldspørsmålet i en pågående rettsprosess som av to grunner er svært alvorlig: Et bombeangrep med dødsfall som resultat, hvor de mistenkte ble grovt torturert av israelske myndigheter. En tilståelse fremskaffet gjennom tortur kan ikke brukes i en rettssak. Begge sider av en slik sak bør belyses.

NGO Monitors utspill fungerer som et nytt eksempel på en trend Norsk Folkehjelp kjenner fra hele verden: Fremsetning av feilaktige terrorpåstander mot meningsmotstandere for å svekke deres arbeid og omdømme.

Henriette Westhrin, Norsk Folkehjelp


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter