Debatt

Kort sagt, søndag 17. november

  • Debattredaksjonen

Hjemmeabort. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Til kvinne (30), takk for at du deler din historie

I kronikken din «Hjemmeabort: Effektivt og skånsomt for hvem» belyser du noen viktige punkter. I Stiftelsen Amathea møter vi ofte kvinner som forteller om manglende informasjon både når det gjelder veiledningstilbudet knyttet til valget om abort eller ikke, og om selve abortinngrepet. Så din situasjon er dessverre ikke unik.

Abort er fremdeles et tabubelagt tema som det er vanskelig å snakke om, og det er sjelden et enkelt valg å ta. Usikkerhet, skyld, skam og forventninger knyttet til beslutningen er vanlig. Det gjør ofte situasjonen rundt igangsetting av aborten svært belastende og stressende for de det gjelder, og informasjonen som gis glemmes lett. Når og på hvilken måte informasjon og veiledning skal gis, er det sentrale spørsmålet.

Hvis medisinsk abort skal oppleves som et trygt alternativ, må kvinnene ha tilgang på god informasjon i forkant, enkel tilgang på helsepersonell underveis og et oppfølgingstilbud i etterkant. Dette krever et tettere samarbeid mellom lavterskel veiledningstjenester og annet helsepersonell.

Våre veiledere erfarer at ved å gi kvinnene god kunnskapsbasert informasjon før de skal på sykehuset, gir dette: økt trygghet og kunnskap om egen kropp, at opplevelsen av smerter og blødning blir mer håndterbar, økt forståelse for reaksjonene etter en abort og større grad av forutsigbarhet i hele prosessen.

Kjære Kvinne (30), tusen takk for at du delte din historie. Husk at du ikke står alene med dine erfaringer, og at bistand og veiledning finnes dersom du trenger noen å snakke med.

Andrea Skaarer Kreutz, direktør, Stiftelsen Amathea


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Debatt
  3. Abort