Debatt

Flokkimmunitet – hva er det? | Carl-Fredrik Bassøe

  • Carl-Fredrik Bassøe
    Lege, informatiker og filosof

To leger gjør seg klare for å teste rekrutter for koronaviruset. «Flokkimmunitet mot covid-19 påvises ved antistoffer mot viruset, men tar hverken hensyn til det medfødte eller det cellulære immunforsvaret og ser helt bort fra andre naturlige forsvarsverk,» skriver Carl-Fredrik Bassøe. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Flokkimmunitet kommer ikke bare av at mange smittes. Siden en ny oppblomstring med samme virus aldri forekommer, trenger ingen å bekymre seg nå når covid-19-epidemien er over i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flokkimmunitet hindrer spredning av virus og bakterier og forebygger mot alvorlig sykdom og død. Pressen og politikere omtaler med rette flokkimmunitet som en viktig kollektiv beskyttelse mot covid-19 og andre infeksjoner, men undervurderer grovt vårt forsvar mot infeksjoner.

Flokkimmunitet mot et virus måles som andelen av personer med antistoffer mot samme virus. Vaksiner som utløser antistoffdannelse, gir flokkimmunitet og har nesten utryddet sykdommer som kopper og polio. Hvis man ikke er vaksinert, er antistoffer i blodet et kriterium for gjennomgått infeksjon.

Men antistoffer er ikke den eneste årsaken til flokkimmunitet. Svenske forskere har nylig påvist en ervervet cellulær immunitet mot sars-cov-2.

Ervervet immunitet mot et virus betyr at kroppen lærer å forsvare seg mot viruset. I tillegg har vi en medfødt immunitet med et enormt arsenal av molekyler og immunceller som inaktiverer og ødelegger virus. Noen molekyler (interferoner) hemmer formering av virus og forhindrer spredning.

Ingen grunn til bekymring for covid-19

Men forsvaret mot virusinfeksjoner er mye mer omfattende enn immunitet. Forsvaret starter på kroppens overflate. Virus fester seg til slim i nese, hals og bronkier og transporteres til magesekken hvor de destrueres.

Virus som trenger inn i celler på luftveienes overflate, blir inaktivert. Smitte betyr at virus er påvist i overflaten i nese og/eller hals. Men smitte betyr ikke at en person er syk. Vedkommende kan være helt frisk.

De siste 100 årene har vi hatt epidemier med luftveisinfeksjoner med ca. to måneders varighet hver vinter-vår-sesong. Covid-19 er som tidligere epidemier.

Nå er det nesten ingen nye tilfeller. Så vidt jeg vet har en ny oppblomstring med samme virus aldri forekommet. Derfor trenger ingen å bekymre seg for ny oppblomstring nå når covid-19-epidemien er over i Norge. En epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Antall nye tilfeller i Norge har nå flatet ut og går mot null. Ut fra disse data er covid-19-epidemien over i Norge.

Flokkimmunitet mot covid-19 påvises ved antistoffer mot viruset, men tar hverken hensyn til det medfødte eller det cellulære immunforsvaret og ser helt bort fra andre naturlige forsvarsverk. Epidemiologer og myndigheter undervurderer flokkimmuniteten fordi de bare tar hensyn til en liten del av forsvaret.

Neste år får vi en epidemi med et nytt virus. Ingen land har økonomiske ressurser til å stenge ned næringslivet og det offentlige. Vi kan heller ikke akseptere de betydelige psykiske problemene som nedstenging og isolasjon medfører. Kommende epidemier må håndteres på en helt annen måte.

Etter publisering har følgende setning blitt lagt til, for å klargjøre hva forfatteren mener: «En epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Antall nye tilfeller i Norge har nå flatet ut og går mot null. Ut fra disse data er covid-19-epidemien over i Norge.»

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Medisin