Solkrem beskytter mot kreftfremkallende UV-lys | Oddbjørn Straume

  • Oddbjørn Straume
    Oddbjørn Straume
    Professor Dr Med, På vegne av Norsk Melanomgruppe
Du skal ikke bli solbrent! Så enkelt er det, og det er så enkelt å forebygge, skriver Oddbjørn Straume.

Gunnar Hasle kommer med farlig feilinformasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hver vår når solen kommer frem, kommer Kreftforeningen med sine solråd. Like sikkert er det at noen velger å stå frem med alternative tolkninger av fakta. Denne gang er det Gunnar Hasle som kommer med farlig feilinformasjon.

Hasle innleder med å påstå at vi ikke kan forklare økningen i melanom. Det kan vi. Kreft er en sykdom som skyldes skader i genene. Genskadene i melanom er spesifikke for ultrafiolett (UV) lys. Ultrafiolett lys kommer fra sollys og solarier. Befolkningens eksponering har økt. Bortsett fra røyking og lungekreft er det få kreftformer som har like solid dokumentert årsakssammenheng som melanom og UV-lys.

Gamle synder

Hasle snur ting på hodet. Vi var mye mer uforsiktige i solen før, da vi smurte oss med jordnøttolje og var røde som hummere. Skadene i genene forårsaket av UV-lys har en latens på 20–30 år før det utvikles kreft. Den høye forekomsten vi ser nå, skyldes gamle synder. Forekomsten av melanom vil forhåpentlig gå ned på grunn av dagens gode solvaner.

Hasle gjør et poeng av at melanom gjerne forekommer på steder på kroppen som ikke vanligvis er eksponert for sol. Ja, og det er nettopp et argument for særlig å smøre disse pigmentfattige områdene ekstra nøye når vi ikler oss bikini og badebukse.

Hasle er kritisk til en australsk studie av øket bruk av solkrem. Resultatet var en 73 prosent reduksjon av invasive melanomer, som er de melanomene man kan dø av. Norske studier viser tilsvarende. Hasle er ikke like kritisk i sin dokumentasjon av negative effekter av solkrem.

Aldring og rynker

Det er ikke bare melanom som forårsakes av UV-lys. Vi ser også en sterk økning av andre former for hudkreft. Videre gir for mye UV-lys tidlig aldring av hud, pigmentendringer, rynker og kroniske solskader.

Når det er fint vær, bør folk være ute og kose seg. Det gjør vi også. Men du skal ikke bli solbrent! Så enkelt er det, og det er så enkelt å forebygge. Dette er sunt folkevett.

Men hver uke kommer det pasienter med melanom med spredning til våre klinikker. Dette er en dødelig sykdom og den hyppigste kreftsykdommen blant unge voksne. Vi svir av millioner av kroner på å behandle disse med dyre medisiner, ofte med kortvarig nytte. Det er kun forebygging og tidlig diagnostikk som kan endre de dårlige overlevelsestallene i Norge. Da er det fortvilende å se slike faglig ubegrunnede synspunkter fra ikke-eksperter som skaper tvil om jobben vi gjør.

Les flere bidrag i debatten om sol og kreft:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter