Debatt

Utrop-rapporten om moskeene bidrar til mistenkeliggjøring | Mohsan Raja

 • Mohsan Raja, Årets Oslo-borger 2015

Rapporten skaper et bilde av at majoriteten av muslimske ungdommer står i fare for å bli radikalisert, og at dette er et av formålene til moskeene, mener Mohsan Raja. Foto: Marte Christensen

Har forskeren konkludert på grunnlag av egne fordommer?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avisen Utrop har nylig lansert en rapport som de hevder avslører moskémiljøene i Oslo. Det er meget betenkelig at rapporten ikke er i stand til å dokumentere sine alvorlige beskyldninger, og ikke minst den mistenkeliggjøringen de bidrar til.

Rapporten skaper et bilde av at majoriteten av muslimske ungdommer står i fare for å bli radikalisert, og at dette er et av formålene til moskeene. Og imamene som kommer til landet, har kun ett oppdrag, og det er å radikalisere medlemmene og få dem til å følge et annet lands lover og regler som f.eks. Iran eller Saudi-Arabia. Her er et eksempel:

«I de siste tiårene har Iran endret strategi fra direkte konfrontasjon med Vesten til å fremstå som et moderat og reformvennlig islamsk land som tar avstand fra terrorhandlinger. Målet er imidlertid fortsatt det samme, «å eksportere den islamske revolusjonen», men med andre metoder.»

Videre påstås det: «Iran arbeider aktivt i moskeene for å rekruttere folk og spre regimets ideologi. For Iran er det ekstra viktig å ha kontroll over og tilgang til moskemiljøene for å kunne drive spionasje mot opposisjonsgrupper».

Man sitter altså igjen med en følelse av frykt. Dette fremstår som skremmende for storsamfunnet dersom man ikke kjenner til muslimer og moskeene generelt.

Hvor objektiv er forskeren?

For meg virker det som om forskeren har skrevet rapporten basert på sine fordommer. I så fall er det vanskelig å være kritisk til egne funn. Forsker Masoud Ebrahimnejad bør objektivt legge frem resultater, ikke begynne å etterlyse ting, slik han senere gjør i VG.

Forskeren skriver først om hvordan Saudi-Arabia investerer for å spre salafisme og wahabisme i utlandet og konkluderer med at de har støttet verdens verste terrorgrupper. Deretter mistenkeliggjør han inntektskilden til moskeene som har resultert i kjøp av bygg. «Det er betegnende for hvordan de fleste av moskeene i Oslo fungerer at de tilbyr og arrangerer en lang rekke aktiviteter som ikke strengt tatt har noe med moskédrift å gjøre».

I Norge er det fullt lovlig å donere penger til veldedighetsformål, vi nordmenn donerer årlig store summer til organisasjoner som f.eks. Røde Kors, Frelsesarmeen, Flyktninghjelpen etc. De aller fleste moskeene har eksistert lenge og mottatt donasjoner fra mange frivillige i flere år. Dette er oppsparte midler, som til slutt har ført til at det har vært mulig å kjøpe bygg, eller sette opp et bygg. Årsrapporter fra moskeer er tilgjengelige for alle, og der kan man se hva pengene blir brukt til.

Redd for forebyggende aktiviteter?

Rapporten kritiserer moskeene for å være en samlings- og minglingsarena. «De (aktivitetene) drives på papiret uavhengig av moskeene, men er egentlig en del av disse moskeens tilbud. Verken moskeene eller myndighetene har god oversikt over eller kontroll med disse mange foreningene og hjelpeorganisasjonene».

De aktivitetene forskeren er redd for at eksisterer i moskeer, er forebyggende aktiviteter hvor man inkluderer alle grupper mennesker.

Selv avtroppende politimann Erik Andersen har uttrykt at slike aktiviteter er særdeles viktig for å forebygge kriminalitet og radikalisering. Andersen er kjent som "imampoliti", nettopp fordi han har jobbet tett sammen med moskeene.

Jeg synes det er rart at det er kun tre moskéer som blir nevnt når det gjelder integrering. Da virker det nesten som at alle andre moskeers arbeid eller medlemmer er fundamentalister. Hvis en imam har kommet med ekstreme uttalelser, betyr ikke det at alle imamer og Islam er ekstreme. På lik linje med at dersom en prest misbruker et barn i kirken, betyr ikke det at alle prester og kirker gjør det samme.

Subjektiv vurdering

Jeg oppfatter Masoud Ebrahimnejad som partisk og ikke nøytral. Spesielt når han selv uttaler i mediene at det skjer indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer i moskene. De går på koranskole i likhet med barn som går på søndagsskolen i kirken. Skal vi da si at barn blir indoktrinert med halloween, søndagsskole, bursdagsselskaper og motepress?

Forskeren påpekte selv under lanseringen at dette er en subjektiv vurdering han har gjort av moskeene, og sier at denne rapporten verken er representativ eller har gått nok i dybden på temaene. Da må vi spørre hvordan man kan fremstille en rapport som øker mistenkeliggjøringen av muslimer og samtidig si at denne ikke kan representere realiteten?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Integrering
 2. Radikalisering
 3. Utrop
 4. Islam

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Liberale norskpakistanere som krever frigjørelse, oppfattes som en trussel

 2. VERDEN

  Saudi-Arabia har brukt milliarder på å spre sin ultrakonservative islamske teologi til verden

 3. VERDEN

  Her kan fremmedkrigere miste statsborgerskapet. Og imamene må bevise at de er moderate.

 4. NORGE

  Bønnen sendes på Facebook og messen på YouTube. Årets påske er heldigital.

 5. VERDEN

  Storbritannia er «nervesenteret» for jihadistiske terrorister i hele Europa

 6. KRONIKK

  Wahhabismen utfordrer våre friheter | Carl Schiøtz Wibye