Debatt

Omstilling krever at vi velger | Anita Krohn Traaseth

  • Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Anita Krohn Traaseth, sjef for Innovasjon Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth svarer professor Einar Lie i debatten om Innovasjon Norges strategi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Professor Einar Lie kommenterer onsdag igjen våre forslag til fremtidsrettede mulighetsområder for et norsk næringsliv i omstilling.

Vi tar hensyn til nyere tenkning innenfor forskning på innovasjon og økonomisk utvikling i dette arbeidet. Anbefalingene ligger under det J. Schot og W. E. Steinmueller har kalt den tredje ramme for innovasjonspolitisk tenkning: transformative change. Denne dels erstatter og supplerer tidligere modeller: den lineære, forskningsdrevne modellen og den bedriftssentrerte forståelsen av nasjonale innovasjonssystemer.

Bærekraftige svar

Tilnærmingen setter søkelys på behovet for innovasjon som kan bidra til bærekraftige svar på store samfunnsutfordringer. EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er definitivt påvirket av denne tenkningen.

  • Her kan du lese professor Einar Lies opprinnelige, kritiske kommentar om Innovasjon Norges strategi.

Og vi må korrigere professor Lie. Horisont 2020 er ikke et rent forskningsprogram, slik han synes å fremstille det, men også et program for innovasjon og næringsutvikling. Deler av programmet er til og med øremerket små og mellomstore bedrifter, med en klar innretning mot identifiserte samfunnsutfordringer.

På tide å utfordre eksisterende tenkning?

Blant forskere som påvirker den nye forståelsen finner vi C. Edquist, A. Rip, M. Mazzucato, C. Perez, C. Freeman, Nobelprisvinneren J. Stiglitz m.fl. I Norge går det en linje fra STEP-gruppen (nå NIFU) til Lies gamle arbeidsplass, TIK-senteret ved Universitetet i Oslo.

Vi peker på behov for å sette retning for norsk økonomi når vi skal bygge innhold i ny særstilling. Det utfordrer eksisterende tenkning og modeller. Det er kanskje på tide?


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. Innovasjon
  3. Omstilling
  4. Forskning og vitenskap