Debatt

Svartskog under press | Maja S.K. Ratkje

  • Maja S. K. Ratkje (MDG), komponist og musiker, Svartskog

Foto: Privat

Oppegård kommune undersøker ekspropriering av Oslo-eide tomter for å bygge ut Svartskog.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politikere og andre med interesse for tomtesalg har i årevis øvet et stort press på Svartskog.

Kommunal og modernisering trumfet klima og miljø

I 2012 vedtok kommunen en ny reguleringsplan for Bålerud-området som tillater en dobling av i dag 99 boliger. Planen ble hverken anbefalt av Fylkesmannen eller Klima- og miljødepartementet.

Men det avgjørende ordet fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2015. «Sanner går på tvers av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Jeg er redd for at dette kan få store konsekvenser», sa Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus til NRK.

38.000 kr pr. husstand pr. år

I reguleringsplanen er offentlig anlegg for vann og avløp (VA) forutsetning for utbygging. Oppegårds Utvalg for miljø og plan har bestemt seg for en trykkavløpsløsning for kloakk med sjøkabel og lokale, driftsskjøre pumpestasjoner, et massivt høydebasseng for vann – og at regningen skal fordeles på Svartskogs beboere i et eget avgiftsområde!

Basert på kommunens egne tall er et realistisk anslag minst kr 38.000 i året fordelt over ca. 40 år pr. husstand. Småbarnsfamilier med gjeld, enslige pensjonister – alle må koble seg på.

Billigere og mer skånsomt

Om kommunen påla noen få hus å oppgradere til det de fleste har i dag: lokale drikkevannsressurser, kloakk til tette tanker og gråvann som tilbakeføres til naturen, ville totalkostnaden bli en brøkdel og området sitte igjen med det landets fremste ekspertise kaller skånsomme, fremtidsrettede og miljøvennlige anlegg, som også tåler den utbyggingen som reguleringsplanen legger opp til.

Oslo prioriterer vern og klima for sine tomter

Nytt er at Oslo ikke vil bygge ut sine tomter innenfor reguleringsplanen, vern og klima er viktigere.

Nå undersøker Oppegård ekspropriering!

Vi har til gode å se en begrunnelse for storskalasatsingen som Høyre, Frp og Krfs «stjerneskudd» Ida Lindtveit har banket gjennom.

Fylkesmannens vedtak 26. september slakter planene om høydebasseng i Svartskog landskapsvernområde. Ingen sprengladninger er satt i bakken ennå, det er fremdeles lov å appellere til fornuften.

Twitter: @majaratkje

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Les også:

Les også

Sjefen på Svartskog Kolonial: - Jeg elsker roen på landet

Les mer om

  1. Oppegård
  2. Boligpolitikk
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)