Kristne skolelag vil omvende skeive elever | Christian Lomsdalen

  • Christian Lomsdalen
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag skriver på sin nettside at de vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Vi kan ikke ha ungdomsorganisasjoner ute i skolene som ønsker skadelig omvendelsesterapi for de skeive elevene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er mer bekymret over at Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er med i forumet for omvendelse av homofile, enn at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads menighet er det.

Christian Lomsdalen er lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning.

Mange har i etterkant av utnevnelsen av Ropstad reagert på at hans menighet er med i en organisasjon som ønsker å omvende homofile, lesbiske og transpersoner.

Det tverrkirkelige nettverket Til Helhet ønsker å formidle at seksuell orientering og kjønnsidentitet er noe som kan endres. De skriver blant annet at de «ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette».

En kan selvfølgelig reagere på at en «ordinær» frimenighet mener dette og er med i en slik organisasjon, men jeg opplever det som mer problematisk at Laget NKSS er en del av den samme organisasjonen.

Kjell Ingolf Ropstad på KrFs landskonferanse på Gardermoen.
Les også

Ropstad tar avstand fra seksuell reorientering

Møter sårbare unge

Laget NKSS organiserer blant annet kristne skolelag ute på norske videregående skoler og ungdomsskoler, i tillegg til forskjellige aktiviteter på norske høyskoler og universiteter. Det er virksomheten ute blant skoleelevene som gjør at jeg blir skeptisk når jeg ser at Laget NKSS er en del av Til Helhet.

Elevgruppene som Laget NKSS møter i ungdomsskole og videregående er i de mest sårbare pubertetsårene. De er i en alder som allerede er vanskelig nok for dem som opplever at de har en annen seksuell orientering eller annen kjønnsidentitet enn det som er forventet av dem, om de ikke også skal måtte bli utsatt for denne typen skampåføring og press.

I utgangspunktet er jeg positiv til at elever i ungdomsskole og videregående skole kan organisere religiøse og sekulære fritidsaktiviteter og klubber slik de selv ønsker på fritiden. Dette inkluderer også fritiden på skolen, friminuttene.

Mer problematisk blir det om Laget NKSS går inn i skolen med en holdning om at konversjonsterapi er ønskelig og gjennomførbart. Det samme gjelder om de går inn i skolen med en holdning om at homofile, lesbiske, og bifile ungdommer ikke skal leve ut sin seksualitet.

Les også

Hvis du klarer å inkludere én type familie, Ropstad, bør du kunne klare å inkludere to-tre til. Helst alle.

Livsmestring, ikke omvendelse

Selv om Laget NKSS ikke går inn i skolene med en plan om å drive aktiv «seksualitetsundervisning» basert på sitt synspunkt, så forteller dette synspunktet noe om hvilket utgangspunkt de har når de går inn i samtaler om temaet når det dukker opp.

Unge skeive og transpersoner er i en sårbar fase, og det er mange som sliter med å komme ut av skapet både for seg selv og for omverdenen. Lagets formål er å forkynne Bibelen, hvor det står at mennesket er skapt i Guds bilde.

Skolens formål er blant annet at elevene skal mestre sine egne liv. Derfor må de bli møtt av rollemodeller som støtter og trygger dem på at de er «riktige» akkurat slik de er (skapt). Da kan vi ikke ha ungdomsorganisasjoner ute i skolene som ønsker skadelig omvendelsesterapi for de skeive elevene.

Twitter: @lektorlomsdalen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter