Moralistene som kaller sexarbeidere for horer | Evert Whitehouse

Parolemøtet til 8.mars-komiteen stemte ned et forslag til støtte for prostituerte. Bildet er fra fjorårets 8.-mars-tog.

8. marskomiteen har satt seg som mål å belære prostituerte om deres eget beste.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I forkant av årets 8. mars-tog fremmet Skeiv Ungdom og PION følgende parole: «Sex Workers’ and trans rights = feminism». Parolen ble nedstemt på parolemøtet 10. februar.

Dette kom dessverre ikke som noen stor overraskelse. Derimot vitner dette om et sentralt problem med 8. mars-komiteen og sexarbeideres rettigheter – den er dominert av folk som ikke er prostituerte. Ingen av disse kvinnene har prostitusjon som hverdag. Likevel har de satt seg som mål å belære prostituerte om sitt eget beste.

«Hore» avhumaniserer kvinner

Istedenfor å lytte til dem som får kjenne effekten av sexkjøpsloven hver eneste dag, velger de heller å overkjøre prostituerte mens de roper «hore» høyt.

Enhver som omtaler prostituerte som «horer», bryr seg ikke om dem. Hore er et stigmatiserende ord som avhumaniserer kvinner og reduserer dem til noe skittent. Det er tross alt en grunn til at «hore» hovedsakelig brukes som skjellsord i disse dager. Likevel sier Kvinnegruppa Ottar at de vil straffe «horekunden», og da det er vel intet mysterium om hva kvinnen som selger sex blir kalt?

Motarbeider prostituerte

Jeg sitter igjen med inntrykket av at Kvinnegruppa Ottar og 8. mars-komiteen ikke bryr seg om prostituerte, det virker som de heller bryr seg om kontroll. Kontroll over noen av de mest utsatte kvinnene i samfunnet vårt.

Ved å overdøve andre organisasjoner ønsker Kvinnegruppa Ottar å styrke sin posisjon i prostitusjonsdebatten. De omtaler Prostituertes Interesseorganisasjon (PION) som halliker fordi PION ønsker å fjerne sexkjøpsloven. Dette er både absurd og paradoksalt.

Om man sier man vil det beste for prostituerte, hvorfor ignorerer man da organisasjonen som taler deres sak?

Vi må lytte til prostituerte

Denne gruppen har gått til angrep på flere organisasjoner og støtteapparat for sexarbeidere, deriblant har de krevd at Pro Sentret skal legges ned. Hvorfor vil de fjerne organisasjoner som hjelper prostituerte? Vil de kanskje gjøre tilværelsen som prostituert vanskeligere og tvinge kvinner over til EXIT-programmer?

Skal vi virkelig la dette fortsette, en gjeng med selverklærte feminister som marsjerer årlig ned Karl Johan med selvgode paroler som kun sparker nedover mot de mest sårbare kvinnene i samfunnet?

Om vi skal forbedre situasjonen til prostituerte må vi faktisk begynne å høre på dem, istedenfor moralister som kaller sexarbeidere for horer.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.