Vi trenger en oppvekstpolitikk for alle | Cecilie Knibe Kroglund

De innvandrerbarna som lever i fattigdom, er også våre barn, skriver innleggsforfatteren.

Oppvekstpolitikk og arbeid med barnefattigdom er ikke kun et spørsmål om innvandring og integrering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Alle barn bør få like muligheter til en god barndom som gir like muligheter videre i livet, uavhengig av hvilken bydel, bygd eller bakgrunn de måtte være født inn i.

Over 100.000 norske barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Kjetil Rollnes skriver i et innlegg i Aftenposten 6. april at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i denne gruppen. Det er riktig, og det har vi visst lenge. Men barn uten innvandrerbakgrunn er også blitt flere. Og antall barn er uansett mange.

46.149 av barna fra familier med vedvarende lavinntekt hadde ikke innvandrerbakgrunn, mens 55.174 av barna hadde slik bakgrunn.

Oppvekstpolitikk og integrering

De innvandrerbarna som lever i fattigdom, er også våre barn. Uavhengig av om vi strammer inn innvandringspolitikken eller ikke. Oppvekstpolitikk og arbeid med barnefattigdom er ikke kun et spørsmål om innvandring og integrering. Men oppvekstpolitikk kan i større grad favne integrering.

Les også

Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge

Velferdssamfunnet er godt utbygd i dag, men fortsatt er utfordringen at mors utdanning har så stor betydning for hvordan en klarer seg og trives på skolen. Jeg føler meg forpliktet til å angripe en slik virkelighet, som jeg kjenner i ulike fasetter fra både innvandringsrelaterte spørsmål i Oslo, men også levekårsproblematikk i mitt hjemfylke Aust-Agder.

Bred diskusjon i partiet

Når vi i et mellomvalgår videreutvikler oppvekstpolitikken med brede prosesser i partiet, er det legitimt at konklusjonen ikke er klar før utvalget er nedsatt. Men retningen er klar. Vi må ha en større helhet og vi vil ha et særlig fokus på barn i lavinntektsfamilier.

Les også

Oslos nabolag: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom

Er skolestart for seksåringer riktig? Er byråkratiet, jusen og silotenkningen i barnevernet et hinder for å avdekke omsorgssvikt? Virker barnetrygden etter hensikt eller dagens behov? Bør vi ha områdepolitikk som er mer skreddersydd regioners utfordringer? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å hjelpe barn som lever i familier med lav inntekt? Vi vil ha en bred diskusjon før vi på landsmøtet i 2019 vedtar en oppvekstpolitikk for både de med og de uten innvandrerbakgrunn.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.