Debatt

Vi ønsker mest mulig villmark, og mener vi har lykkes med dette | Tor Egil Buøen

  • Tor Egil Buøen
    Ordfører i Flå kommune
Georg Fredrik Rieber-Mohn mener hytteutbygging raserer villmarken. Bildet er fra Hemsedal.

Det er selvfølgelig beklagelig at vi gjennom vår hytte- og reiselivsstrategi kommer i nærheten av Rieber-Mohn-familiens hytte- og jaktparadis.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Leser med interesse Georg Fredrik Rieber-Mohns leserinnlegg om nedbygging av norsk villmark. Jeg har ikke tenkt å legge meg opp i Rieber-Mohns følelser for villmark og hytteliv. Men artikkelen inneholder noen feil som jeg gjerne vil rette opp.

Flå er, som Rieber-Mohn skriver, en bitte liten kommune, men to av tre ansatte i enheten som driver med plan, har naturviterkompetanse. Det samme har undertegnede. I tillegg er det faktisk slik at når en kommune, stor eller liten, trenger spesialkompetanse, leier vi inn dette.

Vi har de siste 15 årene gjennomført mange store arealplaner i Flå. Jeg tør påstå at dette har gitt oss god kompetanse både på gjennomføring av prosesser, men også på hva som er nødvendig av faglig grunnlag for å kunne lage gode fremtidsrettede planer.

Konsentrert hyttebygging

Av Flå kommunes areal på 700 kvadratkilometer har vi avsatt ca. 30 kvadratkilometer fordelt på tre områder til hyttebygging. Politisk har vi ønsket å konsentrere fremtidig hyttebygging i tilknytning til eksisterende områder med strøm, vei, vann og kloakk. Vi ønsker mest mulig villmark, og mener vi har lykkes med dette.

  • Nå vil vi ha hytte på snaufjellet: Dette er sannsynligvis Norges høyestliggende hytteområde

Etter Flå kommunes mening er det bedre å samle 1800 nye hytter i tilknytning til et eksisterende hytteområde enn å spre 200 nye hytter utover hele kommunen. Konsentrert hyttebygging gir også mange gode muligheter for å utvikle energibesparende løsninger.

Rieber-Mohns hytte- og jaktparadis

Det er selvfølgelig beklagelig at vi gjennom vår hytte- og reiselivsstrategi kommer i nærheten av Rieber-Mohn-familiens hytte- og jaktparadis. Rieber-Mohn betegner et område der det siden 1960-tallet er oppført 300 hytter, bygd en 360 kV overføringslinje (det man i Hardanger kaller monstermaster) og drevet skogbruk siden 1600-tallet, som villmark. Vi har tenkt at dette området nettopp ikke er villmark. Med Rieber-Mohns definisjon av villmark, er det gode muligheter for å bevare og utvikle villmarksområdene her i landet.

God og langsiktig arealpolitikk er viktig. Hyttebygging må styres slik at klimaavtrykket blir minst mulig. Det er viktig at konsekvenser ved arealbruk utredes, og det er viktig at demokratiske prosesser og vedtak respekteres selv om tidligere høyesterettsdommere får hyttenaboer og konkurrenter til småviltjakten.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Flå
  2. Tor Egil Buøen
  3. Hytteutbygging
  4. Fjellhytte